Solibri

Solibri är marknadens mest kraftfulla verktyg för att kvalitetssäkra ditt byggprojekts projektering.

Målet med Solibri är att undvika fel, problem och kollisioner i byggprojekten så tidigt och effektivt som möjligt. Vi vet att ju tidigare vi upptäcker problem desto enklare och billigare blir det att åtgärda. 

Solibri mycket omtyckt mjukvara inte bara i Sverige utan även runt om i hela världen. Anledningarna är många men något som ofta nämns är enkelheten, navigationen i 3D-vyn men inte minst de mycket kraftfulla kontrollerna du kan göra av dina 3D-/BIM-modeller. 

Många av våra användare utrycker att de inte skulle klara sig utan Solibri i sina projekt. Ställ rätt krav och säkerställ att dessa följs Solibri i alla projekt. Det kommer sänka byggkostnaden, effektivisera byggprocessen och mer hållbara projekt. 

New call-to-action

Fler
Entreprenör
BOX Bygg

Kontroller i Solibri säkrar kvalitet för BOX Bygg, från projekteringen till bygget Det är enklare att åtgärda problem digitalt men besvärligare och mer kostsamt på byggarbetsplatsen. Därför...

Arkitekt
Gatun Arkitekter

I dagens komplexa byggande, med fler och fler intressenter och komponenter, vill Gatun Arkitekter integrera analys, konstruktion och design. De vill skapa kunskap för att forma en human arkitektur....

Multikonsult
Bengt Dahlgren

Fastighetsbolaget Sagax bygger, tillsammans med byggbolaget In3prenör och teknikkonsulten Bengt Dahlgren, huvudkontor och butiker för VVS-grossisten Dahl i kvarteret Gjutmästaren 8. Nyckeln stavas...

Entreprenör
Skanska

Joel Öman arbetar på Skanska med BIM och digitalisering och programägare av SOLIBRI på Skanska. Joel berättar om BIM-krav och hur man vill ta BIM ut till produktion med hjälp av 3D-modellerna....

Multikonsult
SWECO Systems

På SWECO arbetar man med BIP-koder för att säkerställa att projektering och leveranser sker på ett bra sätt och att informationen är tydligt strukturerad.

Entreprenör
BOX Bygg med Håkan Olsson

BOX Bygg har ända sedan starten satsat på BIM och digitalisering och använder Solibri för samordningen av sina projekt. Här berättar man kort om ett projektet Nykvarn Centrum som består av åtta...

Film
Johan Ahrebo

Drygt 100 deltagare på årets Solibri User Excellence event, allt från beställare till arkitekter, byggare mfl, tack för att ni kom! Intressant presentation om Solibri, kommunikation och samverkan...

Vi är i förändringens tid, filmen ovan ger konkreta exempel på hur du bättre kan nyttja digitaliseringen och BIM med hjälp av Solibri. Kraften i denna förändring kan inte beskrivas i en kort film, kontakta oss så berättar vi och visar vad vi menar.

Svenskanpassningen

Att SOLIBRI är anpassat till Svenska krav för byggindustrin gör SOLIBRI till det överlägset bästa och kraftfullaste verktyget för vår byggindustri. För att underlätta ditt arbete har vi utformat färdiga "roller" som gör ditt arbete mycket enklare och modellerna "typas" enligt våra specifikationer. Vi utvecklar även det vi kallar för "regler". Det är regler som ska följas i byggprojektet för att säkerställa högkvalitativa leveranser och problemfria byggprojekt. 

» Läs mer om Svenskanpassningen

Ett exempel kan vara krav på att alla objekt som ritas skall ha korrekt BSAB-kod vilket du kan säkerställa med hjälp av SOLIBRI. Ett annat exempel kan vara att det inte skall stå en pelare framför en branddörr eller att man skall kunna svänga med en rullstol i alla handikapptoaletter. Alla dessa smarta frågor söks upp med hjälp av regler och vi har skapat massor av smarta regler. Exemplen ovan är från verkliga projekt. 

- Är du säker på att ditt projekt följer BSAB och BIP-koder är ifyllda? SOLIBRI har svaret.

3D-Kontroller

Automatisk kollisionskontroll

Egenkontroller och kontroll mellan olika discipliner utförs mycket enkelt och viktigt att göra, i alla projekt, alltid. Efter importen av 3D-modellerna kan du omedelbart navigera runt i modellen, tända och släcka discipliner, beskära modellen, markera objekt, mäta mm. Några knapptryckningar senare får du en lista med kollisioner som du kan granska. Gör både egenkontroller före leverans och kollisionskontroller mellan olika discipliner. 

SOLIBRI bygger på öppna format och läser in IFC-filer från marknadens ledande CAD/BIM-system. Spara de mest kritiska frågeställningarna och dela dem med projektörerna via det öppna formatet BCF som gör utbytet av ärenden mellan olika system till en dröm. Vi har exempel på projekt där man varit säker på att antalet objekt är korrekt, vid närmare kontroll i SOLIBRI visade det sig att projektet hade dubbelt antal WC-stolar, tur att man inte han lägga beställningen.

- Är du säker på att ditt projekt inte innehåller kollisioner och dubbla objekt? SOLIBRI har svaret.

New call-to-action

BIM- och informationskontroller

När vi arbetar med BIM så tillför vi "icke-genometrisk" information (syns inte i 3D), det kan t.ex vara littera/ID, brandklass, BIP-kod, BSAB-kod, namn, typ osv. Denna information är avgörande för att projektet skall bli lyckat. Med SOLIBRI kan du använda våra regler eller skapa egna regler för att snabbt filtrera fram exakt vilka objekt som saknar information eller innehåller fel. Smart och otroligt effektivt men inte minst viktigt. Inte nog med det, du kan även kontrollera att projektet har rätt antal av något i förhållande till utsatta regler. Det kan vara att kontrollera att antalet handikappanpassade parkeringsplatser är korrekt i antal jämfört med totalt antal parkeringsplatser.

- Är du säker på att alla objekt har rätt information? SOLIRBI har svaret!

New call-to-action

2D vs 3D Kontroller

Tyvärr är det ofta så att 2D-ritningarna och 3D-modellerna inte stämmer överens med varandra. Detta trots krav på att ritningarna skall genereras direkt från 3D-modellerna. Det utgör en viktig anledning att kontrollera att de handlingarna stämmer överens. Med SOLIBRI placerar du in 2D-ritningarna i 3D-modellen och sedan kan du jämföra dessa mot varandra. Det gör att granskningen av handlingarna sträcker sig förbi 3D-/BIM-modellerna och omfattar även dina ritningar på ett mycket kraftfullt sätt.

- Är du säker på att dina 2D-ritningar och 3D-modeller stämmer överens? SOLIBRI har svaret.

New call-to-action

SIS-Area kontrollberäkning

Vi utvecklar ett tillbehör till SOLIBRI, SIS-Area, där du kan kontrollera alla areor i ett projekt för att säkerställa att kraven på ytorna uppfylls. Vi har exempel på projekt där man var säker på att areorna var korrekt men efter en närmare analys i SOLIBRI visade sig var fel med hela 800 kvm.

- Är du säker på att areorna är rätt i ditt projekt? SOLIBRI har svaret.

Ta mig till kursplaneringen

Mängder

Eftersom 3D-modellerna läses in med alla sina geometrier kan du enkelt få ut mängderna för dessa objekt. Du grupperar dem själv på valfritt sätt, per namn, per våning, typ, littera, dimension, färgkodar dem mm och gör en sk ITO (information takeoff). Men du kan också enkelt filtrera fram de objekt som kräver tunga lyft. Det kan underlätta för valet av t.ex kran men även kranplacering och arbetsberedning.

Notera att alla objekt kan grupperas och färgas med valfri färg. Det gör det enklare att snabbt se vilka väggar som tillhör våtrum (gör dem blå) och vilka som är extra tunga (gör dem röda). Mängderna kan du sedan exportera till Excel för vidare bearbetning och t.ex import till ett kalkylsystem eller för inköp.

- Vet du hur många meter stålbalkar du har i ditt projekt och vad de väger? SOLIBRI har svaret.

New call-to-action

Det var en kort introduktion

Det var en kort introduktion till SOLIBRI men långt ifrån allt du kan göra med denna fantastiska lösning. Det bästa är om du kontaktar oss så kan vi visa mer i detalj och kanske kan vi lösa just era utmaningar?

Vi erbjuder också en sk PoC där vi kostnadsfritt tar emot era IFC-filer för att göra en snabb bedömning och ge feedback för att ni skall få se kraften med SOLIBRI.

Beställ Solibri här

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för nästa steg