SOLIBRI är marknadens mest kraftfulla verktyg för att kvalitetssäkra ditt byggprojekts projektering.

Målet med SOLBRI är att undvika fel, problem och kollisioner i byggprojekten så tidigt och effektivt som möjligt. Vi vet att ju tidigare vi upptäcker problem desto enklare och billigare blir det att åtgärda. 


SOLIBRI är en mycket omtyckt mjukvara inte bara i Sverige, utan även runt om i hela världen. Anledningarna är många men något som ofta nämns är enkelheten, navigationen i 3D-vyn men inte minst de mycket exakta kontrollerna du kan göra av dina 3D-/BIM-modeller. 


Många av våra användare utrycker att de inte skulle klara sig utan SOLIBRI i sina projekt. Ställ rätt krav och säkerställ att dessa följs i SOLIBRI genom alla projekt. Det kommer att sänka byggkostnaden, effektivisera byggprocessen och ge mer hållbara projekt.