SOLIBRI är marknadens mest kraftfulla verktyg för att kvalitetssäkra ditt byggprojekts projektering.

Målet med SOLBRI är att undvika fel, problem och kollisioner i byggprojekten så tidigt och effektivt som möjligt. Vi vet att ju tidigare vi upptäcker problem desto enklare och billigare blir det att åtgärda. 


SOLIBRI mycket omtyckt mjukvara inte bara i Sverige utan även runt om i hela världen. Anledningarna är många men något som ofta nämns är enkelheten, navigationen i 3D-vyn men inte minst de mycket kraftfulla kontrollerna du kan göra av dina 3D-/BIM-modeller. 


Många av våra användare utrycker att de inte skulle klara sig utan SOLIBRI i sina projekt. Ställ rätt krav och säkerställ att dessa följs SOLIBRI i alla projekt. Det kommer sänka byggkostnaden, effektivisera byggprocessen och mer hållbara projekt.