SOLIBRI Svenskanpassning

  En av de viktigaste delarna i arbetet med digitalisering med hjälp av BIM är att öka produktiviteten och samtidigt minimera riskerna i byggprojekten. Därför utvecklar vi kontinuerligt SOLIBRI för de svenska kraven som finns på byppgrojekten.

  Vi utvecklar en lokalisering för SOLIBRI till den svenska marknaden, vi kallar den Svenskanpassningen. Svenskanpassningen ingår när ni samtidigt tecknar supportavtal med oss. Din produktivitet och kvalitet ökar dramatiskt när du får tillgång till Svenskanpasningen. Du är omedelbart igång med kvalitetssäkringen. Öppna programmet, välj en roll och vilken regelsamling du vill använda och SOLIBRI sköter resten.

  För mer information hur man får tillgång till anpassningen för Solibri kontakta oss, solibrisupport@nolliplan.se

  Roller

  Vi har skapat 12 olika roller som underlättar ditt arbete och styr på vad som skall kontrolleras. Alla roller är enbart skapade för att slippa välja regler, klassificeringar och listor varje gång en kontroll skall göras. Det går alltid att lägga till och ta bort i efterhand, om så önskas.

  • Areaberäkning SS 21054-2009
  • BIM samordning
  • BIM-validering Arkitektur
  • BIM-validering Installation
  • BIM-validering Konstruktion
  • Inför VICO-leverans
  • Kollisionskontroll Arkitektur
  • Kollisionskontroll El
  • Kollisionskontroll Konstruktion
  • Kollisionskontroll Sprinkler
  • Kollisionskontroll Ventilation
  • Kollisionskontroll VS

  Svenska regelsamlingar

  Alla regler är optimerade för att fungera på modeller skapade i BIM-/CAD-program i Sverige. Det innebär att många regler kräver att modeller är skapade med information enligt svensk standard som t. ex. BSAB och AMA koder. Det är också viktigt att informationen levereras enligt BIP-kodernas struktur. Många regler använder sig av klassificeringar för att underlätta kontroller av den information som skall kontrolleras.

  • BIM Validering – Konstruktion
  • BIM Validering – Arkitektur
  • BIM Validering – Installation
  • BIP-kontroll
  • Brandsäkerhet
  • Dimensionering MagiCAD
  • Föranalys inför en energianalys
  • Inför VICO leverans
  • Installation vs Arkitektur
  • Installation vs Konstruktion
  • Kollisionskontroll - Arkitektur
  • Kollisionskontroll - El
  • Kollisionskontroll - Konstruktion
  • Kollisionskontroll - Sprinkler
  • Kollisionskontroll - Ventilation
  • Kollisionskontroll - Vs
  • Kollisionskontroll - Installationsmodeller
  • Konstruktion vs Arkitektur
  • Modelljämförelse - Arkitektur
  • Modelljämförelse - Installation
  • Modelljämförelse - Konstruktion
  • Mängdkontroll
  • Möbler och övriga kontroller av objekt
  • Projektspecifika namn och ID
  • SIS Area kontroll *
  • Svenskanpassad för Arkitektur för BIM *
  • Svenskanpassad för Elektriska element i BIM *
  • Svenskanpassad för VVS-system i BIM *
  • Svenskanpassad för sammanfogad BIM *
  • Ytprogram

  * se nedan för mer information

  Förtydligande

  Nedan finner du kompletterande förtydliganden för några av punkterna ovan.

  * VICO:
  Det som fler och fler börjar använda i BIM-modeller är informationen för 4D och 5D och då med hjälp av Vico Office. För att modellen skall kunna användas för 4D och 5D bör modellerna uppfylla ett minimikrav. (Dessa krav kontrolleras genom denna regeluppbyggnad och kan därefter publiceras till Vico Office) som dessa regler kontrollerar så att modellerna kan publiceras till Vico Office.

  * SIS Area kontroll:
  Det ett tillbehör för att ta fram BTA, BRA och NTA enligt ”SS 21054-2009”. Dessa regler är översatta till svenska och anpassade till att följa svensk standard med hjälp av BSAB och AMA koder.

  * ”Svenskanpassade” BIM:
  Då det i Sverige inte finns någon fastställd BIM standard är de Finska BIM-kraven översatta till Svenska och anpassade till svenska regler och klassifikationer för att kunna användas som underlag till egna BIM krav tills det kommer en Nationell standard på vad som är BIM och vad som gäller.

  Presentationsmallar

  Rapportmallar är översatta till svenska för att enklare kunna editera för egen
  presentationsmall. Det medför ett mycket enklare och snabbare arbete för dig när du skall dela med dig och sprida dina rapporter.

  • Sammanställning_mall
  • Sammordningsrapport_detaljerad_mall
  • Sammordningsrapport_enkel_mall
  • Sammordningsrapport_mall

  Information Takeoff

  Det finns ett antal mallar för ITO (Information Takeoff) som läser av information från modeller som är klassade med hjälp av BSAB och AMA koder.

  • Antal Byggnads Element
  • Antal MEP Element
  • Area Beräkning SS 21054-2009
  • Kalkylinformation
  • Rum

  Rapporter

  Ibland vill man kunna exportera ut sina mängder till excel med hjälp av ITO. För att underlätta ditt arbete har vi tagit fram ett antal olika mallar som underlättar exporten av mängderna till dig som arbetar i svenska projekt.