17% kortare byggtid tack vare Schedule Planner.

Jonas Thörnqvist, projektledare och bygglogistiker på WSP Sverige, letade efter ett verktyg för att kunna planera effektivare och mer detaljerat. Valet föll på VICO Schedule Planner, som gör det möjligt att planera på timnivå med en rimlig arbetsinsats. Med detta verktyg kortades produktionstiden med runt 17 procent för varje byggetapp i kvarteret Regementet, ett stort ROT-projekt i Västerås.


En detaljerad tidplan möjliggör en effektiv och optimerad varuförsörjning/logistik, vilket medför en otrolig besparing i bland annat byggproduktionen. En sådan planering är en grundförutsättning för att till exempel kunna avropa leveranser på dags- och timnivå för material med långa leveranstider, berättar Jonas Thörnqvist.