Workshops - lyssna, delta, bidra och lär

Här skapas ett forum för resonemang och diskussion, vi deltar som rådgivare och expert inom BIM och kan ge tips och råd inför kommande projekt och implementering. 


En presentation av mjukvaror och arbetsmetodik kan ev. genomföras om önskemål finns och då kan eventuellt kundens egna projekt presenteras som ett exempel. De flesta workshops genomförs sk "hands-off" vilket innebär att deltagarna själva inte vanligtvis själva får använda mjukvarorna. En workshop kan också innehålla analyser optimering av kundens projekt eller från andra Svenska projekt för att visa praktiska exempel. Vi kan också presentera fallstudier inom valda områden.

En workshop kan genomföras i valfritt ämne nedan några alternativ på ämnen.

  • Kravställande på BIM i projektet
  • BIM för Beställare
  • BIM för projektören
  • BIM för projektledaren
  • BIM för vårt projekt
  • Kvalitétssäkring av BIM
  • Nyttan med platsbaserad tidsplanering och Flowline