Viktigt att veta

Kurspriser & viktigt att veta

Priserna nedan gäller för dig som har VIP-avtal för Archicad eller supportavtal för Solibri. För övriga priser och för offert för företagskurser ber vi dig att kontakta oss. Onlinekurserna är ca. 2 timmar långa och våra fysiska kurser genomförs normalt mellan 09:00 - ca 16:00 i Stockholm, Göteborg eller Malmö, varav merparten sker i våra egna kurslokaler. Lunch, fika och kursmaterial ingår om det är fysiska kurser.

Typ Längd Pris
Onlinekurser 2 timmar 1.160 kr
Kurs 1 dag 4.400 kr
Kurs 2 dagar 8.800 kr
Kurs 3 dagar 13.200 kr
Företagskurs Anpassat Offert

Kurstyper

För att på bästa sätt nå ut med kunskap till våra kunder försöker vi hela tiden anpassa vårt sätt att utbilda just dig. Vi har några olika typer av kurser som vi erbjuder, vilka presenteras nedan.

Onlinekurser
Våra onlinekurser är en kurs öppen för alla våra kunder. Du får en länk i god tid inför kursen som du tar dig till kursen, som oftast pågår i 2 timmar.

Öppna kurser
Dessa kurser är också öppna för alla som vill lära sig mer om sin programvara, och presenteras i vår kursplanering. Kursen genomförs i de flesta fall tillsammans med andra svenska användare.

Företagskurser
Företagskurser är unika för just ditt företag. Tillsammans planerar vi datum och plats för genomförandet och vi kan även anpassa innehållet efter speciella önskemål. Kursen hålls bara för ert företag och inga utomstående deltar på kursen.

Mer viktig information

Kursdatorer
Vi tillhandahåller moderna kursdatorer som är anpassade för kursen och har erforderlig konfiguration och licenser för respektive mjukvara. Om du önskar använda egen dator bör du meddela kursledaren detta i god tid före kurstillfället -och du ansvarar då för att mjukvaror är korrekt installerade och fungerar felfritt under kursen.

Kursmaterial
Vi skapar själva kursmaterialet, som är på svenska. Vi har som mål att kursmaterialet skall vara självlärande så att du efter genomförd kurs kan återanvända det när du arbetar själv. För vissa kurser har vi även arbetat fram ett självstudiematerial i form av filmer där du under en längre period får tillgång till materialet via en egen personlig inloggning till timmar av utbildande material på svenska.

Avbokning
Avbokning av kurs kan ske utan avgift 2 veckor före genomförande. Vid avbokning 1-2 veckor före genomförande faktureras halva kostnaden för kursen. Om avbokning sker kortare än 1 vecka innan genomförande faktureras hela kostnaden för kursen.

Fakturering
Fakturering av kurser sker ofta i samband med genomförandet av kursen. Ibland sker fakturering i samband med bokning eller vid inköp av mjukvaror. Innan kursen skall kunden tillhandahålla Nolliplan kompletta faktureringsuppgifter.

Ta mig till kursplaneringen