Ju starkare BIM och digitalisering blir på marknaden desto mer kunskap behövs för implementering av nya verktyg och processer. Vi utvecklar kontinuerligt våra kurser för att vara anpassade efter marknadens behov.

På våra kurser lär du dig använda mjukvarorna på ett pedagogiskt sätt och målet är att du skall få en god förståelse om hur de fungerar samt vad de kan användas till. 


Du skall efter genomförd kurs fått den kunskap du behöver för att själv kunna arbeta vidare proffesionellt. Kurserna följer en röd tråd, väl genomarbetat med erfarenhet från hundratals genomförda kurser. Kurserna genomförs i Nolliplans lokaler, lunch, fika och kursmaterial ingår.


Kurstyper

Vi tillhandahåller två typer av kurser att välja mellan.

  • Öppen kurs - Planerad kurs som hålls i våra lokaler. Du anmäler dig som en av flera deltagare, ofta från olika företag i byggbranschen.

  • Företagskurs - Genomförs unikt för ett bolag. Vi planerar in datum och plats tillsammans. Ni är själva på kursen och inga utomstående deltar, vilket innebär att ni har 6 st platser till ert förfogande.

Kurserna genomförs normalt mellan 09:00 - ca 16:00.


Kursdatorer

Vi tillhandahåller moderna kursdatorer som är anpassade för kursen och har erforderlig konfiguration och licenser för respektive mjukvara. Om du önskar använda egen dator bör du meddela kursledaren detta i god tid före kurstillfället och du ansvarar då för att mjukvaror är korrekt installerade och fungerar felfritt under kursen.


Kursmaterial

Vi skapar själva kursmaterialet, som är på svenska. Vi har som mål att kursmaterialet skall vara självlärande så att du efter genomförd kurs kan återanvända det när du arbetar själv. För vissa kurser har vi även arbetat fram ett självstudie material i form av filmer där du under en längre period får en egen personlig inloggning till timmar av långt lärande material på Svenska.


Avbokning

Avbokning av kurs kan ske utan avgift 2 veckor före genomförande. Vid avbokning 1-2 veckor före genomförande faktureras halva kostnaden för kursen. Om avbokning sker kortare än 1 vecka före genomförande faktureras hela kostnaden för kursen. 


Fakturering

Fakturering av kurser sker oftast i samband vid genomförande. Ibland sker fakturering i samband med bokning eller vid inköp av mjukvaror. Innan kursen skall kunden tillhandahålla Nolliplan kompletta faktureringsuppgifter.