Vico Office

Återanvänd 2D-PDF och 3D/BIM för mängdning, kalkyl och planering. Vico Office låter dig integrera 2D ritningar och 3D/BIM modeller på ett unikt sätt för samordning. Du kan välja om du vill mängda direkt från 2D PDF-ritningar eller automatisk mängdavtagning från 3D/BIM modeller. Med den unika funktionen, platsindelning, kan du virtuellt klyva 2D PDF-er och 3D/BIM modeller så att du får ut mängder per plats (etapp, trapphus, våning, lägenhet, rum osv). Beklä sedan mängderna med kalkylrecept som innehåller allt från enhetspriser, recept, åtgångstal, spill, påslag ända ner på resurs- och artikelnivå. Skapa dina omkostnadskalkyler, nettokalkyler, tjänstemannakalkyler osv. Då allt är kopplat i en kedja kommer kalkylen, tidsplanen, resurserna osv uppdateras automatiskt när det kommer en ny BIM-modell och du ser direkt hur tid och kostnad slår i ditt projekt utifrån ändringarna! Detta gör det även möjligt att börja arbeta med automatiserade processer.

2D-ritningar & 3D-modeller

Du samlar både 2D-PDF ritningar och 3D-modellerna (via IFC eller direktpublicering) i Vico Office. Du kan även på ett mycket fint sätt analysera 2D mot 3D i sen sk. "hybrid-vy" där du t.ex kan säkerställa att arkitektens 2D-ritning stämmer överens med konstruktörens 3D-modell. Men den inbyggda versionshanteringen kan du snabbt skanna 1.000-tals ritningar och smidigt se exakt vilka streck som har ändrats och vilka mängder som ändrats mellan två 3D-modeller.

Efter att du har importerat PDF-ritningarna med Document Controller kan du skala om dem och börja mängda direkt från 2D PDF-ritningarna. Du snäpper enkelt mot fästpunkter och linjer och mäter snabbt upp dina ritningar.  Mät, areor, stycke saker, längder mm. Med inbyggt stöd för formler kan du göra beräkningar av olika slag. Mängda arean, hämta omkretsen, ange höjden och låt formlerna beräkna väggarean. 2D mängderna kan även bli platsindelade så att du vet exakt vilka mängder som finns på plan 4, i lägenhet 43, i sovrummet!

3D/BIM modellerna ger dig oanade möjligheter att extremt snabbt sätt läsa av alla mängderna från 3D/BIM modellerna. Projektörerna använder en logisk och konsekvent namngivning t.ex BSAB, BIP-koder eller COclass. Dessa namn och egenskaper hämtas in i Takeoff Manager och skapar en mängdlista med just dessa namn. Klicka på en mängdpost och du ser direkt i 3D fönstret vilka mängder det gäller. Snabbt, smart och snyggt!

Platsindelningen

Denna unika och mycket kraftfulla funktion låter dig virtuellt klyva/dela in dina 2D-ritningar och 3D-modeller utan att påverka projektörens arbete. Det innebär att du automatiskt får mängder och kalkylen indelad per plats (läge, etapp, våning, lgh osv). Du kan också skapa flera olika platsindelningar för t.ex stomme och installationer osv. En ovärderlig funktion för att lyckas återanvända data i alla skeden. Dessutom behöver du inte kräva att projektören klyver sina modeller och namnger objekten per läge.

Du kan klyva samma modeller på flera olika vis! Det händer ibland att du vill klyva samma modell på olika sätt för att få ut mängderna indelade på olika vis. Det kan t.ex vara mängderna för stommen på ett sätt och stomkompletteringen på ett annat sätt. Detta finns det stöd för i LBS Manager, skapa ett platssystem och börja klyva dina 3D/BIM modeller på nytt, flexibelt och effektivt.

Automatiskt blir dina mängder platsindelade efter din klyvning. När du är färdig med din platsindelning, beräknar du om mängderna och du får dem platsindelade automatiskt. Det innebär att du inte behöver tänka på att göra en platsindelad kalkyl eller dela upp mängderna på något vis, det är bara att fortsätta arbetet med kalkylen och tidsplanen.

Mängdavtagning

Med Takeoff Manager mängdar du antingen manuellt från 2D PDF-ritningar eller automatiskt från 3D/BIM modeller. Du får enkelt ut mängder per plats/läge/etapp med unika funktionen för platsindelning. Mängderna integreras sedan med kalkylen, tidplanen och inköpen i ett arbetsflöde, utan importer och exporter. När ändringar sedan sker uppdateras 3D mängderna helt automatiskt och du kan jämföra avgående och tillkommande mängder på nolltid.Du får full kontroll på alla mängderna tack vare Vico Office integrerade arbetsflöde med versionshantering!

Alla mängder, i en lista, på ett ställe både för 2D och 3D/BIM mängder. Du kan alltså blanda de olika arbetssätten vilket medför ett flexibelt arbetssätt. Låt säga att arkitekten bygger en välbyggd 3D/BIM modell men konstruktören bara levererar 2D PDF:er. Trots det kan du ha alla mängderna på ett och samma ställe, en lista som du utgår ifrån för prissättning av ditt projekt. Du får bättre kontroll och ser exakt vilka mängder som har kalkylerats och vad som saknar pris. Du kan fritt skapa egna mängdposter, namn-ändra, byta typ, flytta objekt mellan olika mängdposter, slå ihop mängdposter mm. Allt för att arbetet skall gå så smidigt som möjligt.

Vico Office räknar själv ut mängderna med unikt utvecklade algoritmer för att säkerställa ett optimalt resultat. För att säkerställa att alla mängder hanteras på samma sätt oavsett vart 3D/BIM modellerna har skapats har Trimble utvecklat egna algoritmer för att mängda av alla objekten. Det ger dig en tydlig bild på vilka mängder du får och hur dessa har beräknats vilket ger dig en god förståelse för hur du kan använda dem.

Kalkylering

Mängderna beklär du med recept, drag och släpp en mängd till ett recept och länken är klar. Om sedan mängderna ändras (2D eller 3D) så uppdateras kalkylen automatiskt! Om du vill kan du använda vårt Vico Receptregister som bygger på AFRY (tidigare ÅF) så är du omedelbart igång men du kan även skapa helt egna recept eller importera från annat system. Du ser också mycket tydligt vad som har kalkylerats och inte!

Det är så enkelt att arbeta med Vico Office. På många ställen drar du och släpper det du vill koppla ihop eller hämta. På samma sätt gör du även när du skall hämta in recept från Vico Receptregistret. Du kan även använda funktioner som autofyll, LIVE sökning, eller som sagt drag och släpp!

Vi samarbetar med ÅF Bygganalys och återanvänder samma data som andra i branschen. Vi har ett nära samarbete med ÅF/Bygganalys för framtagande av en receptdatabas med spill, åtgångstal, priser mm. Det är samma databas som andra mjukvaror använder sig av på Svenska marknaden vilket innebär att du känner igen dig. Vico Receptregister är ett tillval till Vico Office som du prenumererar på och som uppdateras 1 gång per år. Vi har receptregister innehållande priser för hus-, kommersiella- och anläggningsprojekt.

Anbud- & offerthantering

Vi måste skicka ut en förfrågan för att få in priser, hur kan vi göra det med Vico Office? Med Work Package Manager kan du skapa offertpaket för att handla upp byggentreprenörer/UE. Du kan exportera ut din förfrågning av t.ex stommen och du väljer själv om du vill ta med mängderna eller inte. När du sedan får tillbaka offertsvaren/anbuden kan du enkelt analysera dessa oavsett om de lämnar en klumpsumma eller ett detaljerat svar, briljant! Tilldela en vinnare och du låser priset i kalkylen.

Skapa först de offerter som du önskar, drag sedan och släpp kalkyldata på "Vico Office manér". Du kan välja vilka nivåer du vill visa i din offert-förfrågan för att göra det tydligare för mottagaren. Exportera direkt till excel, med eller utan mängder, du väljer. När du skapat dina offertpaket är det dags att skicka ut dem på förfrågan. Med en knapptryckning exporteras din förfrågan ut till en Excel fil så att mottagaren inte behöver Vico Office. Du väljer om du vill ta med dina mängder eller inte, valet är ditt!

Om du får svar per mail eller telefon kan du själv mata in priset på förfrågan. Om Excelen har fyllts i så kan du importera den för att sedan analysera de olika anbuden mot varandra. Utse en vinnare och lås priserna i din kalkyl.

Tidsplanering

Låt inte din tidplan bara hänga på väggen, flera meter lång med hundratals, ibland tusentals rader. Låt din tidsplan bli ett av dina viktigaste styrande dokument för projektet för att hålla både byggtid och budget. Skapa säkrare och effektivare tidplaner med Schedule Planner.

Schedule Planner är tidsplaneringsmodulen som kan användas med eller utan 3D/BIM-modeller och utgör marknadens kraftfullaste tidsplaneringsverktyg! Med sin unika platsindelning blir arbetet i tidsplanen mer precis och mer lättarbetad men inte minst enklare att visualisera, analysera och optimera tillsammans med kollegorna i projektet.

Skapa platsbaserade, detaljerade tidsplaner där du omedelbart ser kollisioner, luft och risker och optimerar dina resurser med Flowline! Tackvare integrationen med 3D-modellen och dess mängder får du tidsplanen automatiskt laddad med mängder och kostnader, platsindelade! Nästa steg är att skapa beroenden/logik och tilldela resurser för att optimera din tidsplan. Automatiskt får du också en 4D-simulering som visar framdriften för ditt projekt. Självklart kan du också följa upp din tidsplan för att styra den i mål!

Gantt eller Flowline, du väljer

Det går lika bra att göra huvudtidplaner, produktionstidsplaner som projekteringstidplaner. Du får bättre flyt, bättre rytm och ökad kontroll på dina resurser. Du samlar Gantt, Flowline (Line of Balance), resurskurvor, inköp, uppföljning m.m. i samma vy om du vill!

Skapa din platsindelning och rita sedan in dina aktiviteter. Du kan skapa aktiviteterna i Gantt, Flowline eller i Nätverksvyn (strukturplan). Att planera direkt i Flowline sparar otroligt mycket tid, du kan skapa en tidsplan med mycket hög noggrannhet på några minuter, något som ofta tar timmar i andra program. Du ser också tydligare aktiviteterna på sin plats.

Med nätverksvyn skapar du snabbt och extremt enkelt dina logiska beroenden i din tidsplan. Då tidplanen är platsbaserad, skapar du bara en bråkdel av de beroenden som skulle behövas i ett aktivitetsbaserat tidplaneringsprogram. Som du ser på bilden skapar vi endast 3 st beroenden som i detta exempel motsvarar ca 200 beroenden i Gantt! Automatiskt visas också de kritiska beroendena för att hitta ett perfekt flyt (flow) i din tidsplan.

Kassaflöde och inköpsplanering

Du kan enkelt tillföra mängder till din tidplan om du så önskar. Antingen genom att fylla i data manuellt, importera data från en Excel-fil, eller det mest effektiva, att integrera Schedule planner med Vico Office (4D-planering). Automatiskt skapas en resursgraf som är levande, du kan välja att ta ut resurskalendrar för att se hur många personer som skall arbeta ett vist datum eller moment.

Integrera kostnaderna i ditt arbete och du får automatiskt ut ett kassaflöde. Du kan även redovisa hur kostnaderna fördelas per plats, när och vilka aktiviteter som utgör kostnaderna. Schedule Planner är ett komplett verktyg för att planera, visualisera, analysera och optimera ditt projekt!

Utifrån din tidplan skapar du inköpsaktiviteter. Då mängderna fördelas per plats tillsammans med kostnader ser du vad som behöver levereras till projektet, "just in time". Ett signalsystem ger dig även en överblick kring vilka inköpsaktiviteter som behöver åtgärdas, vid rätt tid. Du kan också skapa "todoer" för t.ex leveransbekräftelser mm.

Integrationen till Vico Office är oslagbar. Du får automatiskt aktiviteterna fyllda med mängder, recept och kostnader. Du får automatiskt ut kassaflöden och inte minst en automatisk 4D simulering där du kan spela upp din tidsplan i en 4D vy!

Följ upp aktiviteterna

Följ upp din tidsplan och styr projektet i mål. Skriv in ditt faktiska utfall per datum, mängden utfört arbete eller procentuellt utfört arbete. Automatiskt färgkodas aktiviteten på den platsen du för in utfallet. 

Grön = i tid och slutförd
Blå = pågår i tid
Gul = sen men har startat
Röd = sen och har inte startat

På en mycket liten yta ser du statusen för hela projektet.

När du följer upp din tidsplan får du omedelbart en prognos på ditt arbete som svarar på "hur ligger vi till". Prognosen beräknas utifrån nedlagt arbete kontra planerade resurser och kommande mängd arbete. Detta ger dig en klar och tydlig bild hur ditt projekt kommer att utvecklas.

Du kan använda resurshistogrammet för att få ut grafer på nyttjande av t.ex betong, "betongkurvor". Men det finns flera intressanta användningsområden. Production Controller möjliggör för dig att genomföra en s.k Monte-Carlo risksimulering. Detta innebär att du kan simulera tusentals olika riskscenarion och få dessa redovisade för dig i Flowline - riskerna som finns och hur stora riskerna är.

4D-uppföljning

Att skapa och optimera en tidsplan är väldigt viktigt, men det är ännu viktigare att tidsplanen följs upp, annars finns risken att arbetet är bortkastat. Tidsplanen skall inte vara ett dokument som skapas bara för att det krävs, det skall driva den kommande produktionen. Det är därför avgörande att snabbt kunna se hur en försening påverkar produktionen och vilka beslut man måste ta för att rätta till oförutsedda problem.

Rapporter

Med den kraftfulla rapportmotorn i Vico Office kan du skapa helt egna, dynamiska och kraftfulla utskrifter. Dessa kan du även använda som exporter till andra system, t.ex om du önskar exportera din kalkyl summerad per konto, resurssammanställning till ett ekonomisystem. Du kan även fritt skapa grafer, jämföra projektet all data mot olika versioner och uppdateringar. Om du använder Vico Receptregister följer det även med några standard rapporter.

Vico Office inbyggda rapportmotor låter dig exportera ut data i flera olika format så som PDF, Excel, html mfl. Du kan även skapa egna rapportmallar som du kan använda i dina projekt. Kanske du vill ha ut en rapport med alla mängderna platsindelade.

Med i paketet Vico Receptregister följer även några Svenska rapportmallar med för utskrift och distribution som PDF:er, Excel filer eller annat. Naturligtvis får du ett stort försprång i ditt arbete när du inte behöver börja från början utan kan använda våra färdiga mallar.