Återanvänd 2D-PDF och 3D/BIM för mängdning, kalkyl och planering. Vico Office låter dig integrera 2D ritningar och 3D/BIM modeller på ett unikt sätt för samordning. Du kan välja om du vill mängda direkt från 2D PDF-ritningar eller automatisk mängdavtagning från 3D/BIM modeller. Med den unika funktionen, platsindelning, kan du virtuellt klyva 2D PDF-er och 3D/BIM modeller så att du får ut mängder per plats (etapp, trapphus, våning, lägenhet, rum osv). Beklä sedan mängderna med kalkylrecept som innehåller allt från enhetspriser, recept, åtgångstal, spill, påslag ända ner på resurs- och artikelnivå. Skapa dina omkostnadskalkyler, nettokalkyler, tjänstemannakalkyler osv. Då allt är kopplat i en kedja kommer kalkylen, tidsplanen, resurserna osv uppdateras automatiskt när det kommer en ny BIM-modell och du ser direkt hur tid och kostnad slår i ditt projekt utifrån ändringarna! Detta gör det även möjligt att börja arbeta med automatiserade processer.


Nedan kan du lära dig mer om utvalda Vico Office funktioner men kontakta oss, vi visar gärna mer!