Vico Office kurser

Vi har skapat två olika kurser för Vico Office. Målet är att på effektivaste sätt gå igenom ett ganska omfattande program som Vico Office men samtidigt att du skall få med dig all kunskap du behöver för att köra igång skarpt i projekt.

För att underlätta dina självstudier har vi spelat in ca 7 timmar film material som du får ta del av i samband med att du går kursen. Det låter dig repetera kursen om och om igen, för det är ju omöjligt att komma ihåg allt på kursen.

 

Ta mig till kursplaneringen

Mängdning & Kalkyl 2, dagar

Kom igång med att mängda och kalkylera med BIM! Detta är en grundkurs i Vico Office. Under 2 dagar går vi igenom grunderna för att skapa en kalkyl och programmets funktioner. Vi går igenom förutsättningar med fokus på modellbaserad kalkyl, undersöker förändringar som sker med mängder och geometrier. Vi skapar en kalkyl från grunden och djupare in i kursen för vi en kostnadsuppdelning. Därefter analyseras kostnaderna och resultatet innan vi skickar olika kalkylrapporter.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med Vico Office för mängdavtagning och kalkylering. T.ex kalkylator, entreprenadingenjör, platschef, projektledare eller BIM-samordnare. Målet är att du efter kursen själv kan komma igång med arbetet att integrera BIM-modeller och mängda/kalkylera med dessa i Vico Office. Du lär dig bland annat

 • Hantering av 2D pdf:er och 3D-modeller.
 • Versionshantering.
 • 2D mängdavtagning från PDF:er.
 • Mängdavtagning från 3D-modeller.
 • Platsindelning i 2D och 3D.
 • Hantera och arbeta med receptregister.
 • Kalkylering och kostnadsanalyser.
 • Använda befintliga rapportmallar.

I kursen ingår inloggning till digitalt repetitionsmaterial, fika och lunch.

Ta mig till kursplaneringen

Tidsplanering, 2 dagar

Denna kurs ger dig den kunskap du behöver för att kunna skapa, analysera och optimera tidsplaner med Vico Schedule Planner. Vi går igenom teorier och bakgrund bakom olika planeringstekniker, skapar platser, och grundläggande funktioner i programmet. Därefter går vi igenom möjligheten att återvända och integrera enhetstider och mängder till tidplan där målet vid kursen slut kunna simulera det vi har planerat med hjälp av en modell. Kursen vänder sig till dig som arbetar med tidsplanering av byggprojekt t.ex projektledare, platschef, projektchef, entreprenadingenjör, arbetsledare och projekteringsledare.

Målet är att du efter kursen själv skall kunna tidsplanera, visualisera, analysera och optimera tidsplaner för byggprojekt med Vico Schedule Planner. Du lär dig bland annat;

 • Teori, bakgrund och historia kring Flowline-tekniken
 • Skapa platser & lägen
 • Koppla logiska plats- och aktivitetsberoenden
 • Hantera, analysera och optimera uppdateringar
 • Hantera mängder och kostnader
 • Skapa smarta filter
 • Skapa rapporter
Ta mig till kursplaneringen

Fyll i formuläret om du vill att vi kontaktar dig