Vico Office - integrerar mängdning, kalkyl och planering.

Vico Office är ett mycket viktigt nästa steg i BIM-implementering och utgör en stor del av nyttan med BIM. Varför? Jo för att du kan visualisera och analysera tid och kostnader för ditt projekt, knutet till BIM-modellen. Du kan bl.a göra kostnadsanalyser och spela upp 4D-simuleringar och 5D-analyser.

JM AB
Entreprenör
25 October 2019 JM AB

JM vill ta en digital ledarposition i branschen och 2017 togs ett beslut att ta fram ett koncerngemensamt arbetssätt. JM ska arbeta modellbaserat i alla kärnprocesser.   "Vi på Nolliplan är mycket...

TL Bygg
Entreprenör
30 April 2019 TL Bygg

Byggföretag i framkant TL Bygg är ett byggföretag i framkant, där VICO är en självklar del i den fortsatta satsningen.

Erlandsson Bygg
Entreprenör
25 January 2019 Erlandsson Bygg

Total tjänstekvalitet, Erlandsson Bygg i Öst AB har siktat in sig på total tjänstekvalitet, varav Vico Office är en del av den processen.  

ABTK Anläggning
Entreprenör
30 May 2018 ABTK Anläggning

Ser potentialen i VICO och väljer att implementera! Efter ett par års sökande efter ett nytt kalkylprogram har ABTK nu valt VICO för tids- och kostnadsoptimering av sina projekt. - Vi ser stor...

Veidekke
Film
27 August 2017 Veidekke

Linda Folkesson är VDC-ingenjör och har lång erfarenhet av BIM och digitalisering både i projekteringen men inte minst i produktion. Linda deltog som talare på ett var våra event, titta på filmen och...

Mod:Group
Film
17 February 2017 Mod:Group

Mod:Group var några av pionjärerna att börja implementera 5D-BIM i samtliga sina ROT-projekt. De började med de mindre projekt för att lära sig, repetera om och om igen. Sedan användes de utvecklade...

PEAB
Entreprenör
30 March 2016 PEAB

Peab var ett av de första företagen i Sverige att komma igång med 4D och 5D BIM med Vico Office. Genom att ställa rätt krav på BIM-modellerna och följa upp dem i SOLIBRI säkerställer man en hög...