Nyhet 16 June 2018

WSP Management deltar i ett utav Sveriges mest omtalade projekt, där dem implementerar en integrerad helhetslösning med hjälp av Vico Office. Nya Slussen är ett samarbetsprojekt inom Stockholms stad mellan Exploateringskontoret, Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret.

Projektet är uppdelat i tre delområden; berg, land och vatten.