Nyhet 16 September 2016

4.5 miljoner kr, någon?

- Tackar du nej till 4.5 miljoner i startbidrag, med potentialen att tjäna 50 miljoner längre fram? Martin Rudberg berättar om hur forskningsprojektet Valla Coach och om hur flödeseffektivitet dramatiskt kan effektivisera dit sätt att tidsplanera ditt projekt. Det är ett företag som arbetar med industriellt byggande i totalentreprenader. Efter att ha genomfört en studie och gått 6.000 ronder och samlat in 82.000 datapunkter kunde man börja analysera tidsplanen i Flowline och skapa en effektivare tidsplan med häpnadsväckande resultat. Det visade sig att det är är möjligt att korta byggtiden på byggplatsen med mer än hälften!