Nyhet 25 October 2019

JM vill ta en digital ledarposition i branschen och 2017 togs ett beslut att ta fram ett koncerngemensamt arbetssätt. JM ska arbeta modellbaserat i alla kärnprocesser.

 

"Vi på Nolliplan är mycket glada och stolta att JM har tagit detta beslut i sitt arbete mot en digitalisering. I och med detta beslut tar JM en ledarposition och väljer att implementerar Vico Office i hela norden. Nu är det viktigt att projektörerna fortsätter att leverera högkvalitativa modeller och själva kvalitetsäkrar sina modeller före leverans. Vi ser mycket fram emot ett långt och givande samarbete tillsammans med JM"

 

Berättar Patrik Mälarholm på Nolliplan.