Vi samarbetar med ÅF Bygganalys och återanvänder samma data som andra i branschen

Vico har ett nära samarbete med ÅF/Bygganalys för framtagande av en receptdatabas med spill, åtgångstal, priser mm. Det är samma databas som andra mjukvaror använder sig av på Svenska marknaden vilket innebär att du känner igen dig. Vico Receptregister är ett tillval till Vico Office som du prenumererar på och som uppdateras 1 gång per år. 


Vi har receptregister innehållande priser för hus-, kommersiella- och anläggningsprojekt.