Vico Office Client är kärnan i VICO. Här skapas projekten, här nyttjas 3D motorn och den mycket effektiva databasen, rapportmotorn mm.

VICO är på Svenska (och många andra språk), vi lägger ner mycket tid på översättningen så att implementeringen skall gå så smidigt som möjligt. Vico Office Client behövs för alla som skall arbeta med de olika modulerna. Här skapas och hanteras projekten, du gör importer och exporter, skriver ut rapporter och navigerar i 3D vyn. Vid installationen installeras även stöd för import av IFC och SketchUp modeller men även tillägg för att publicera ARCHICAD, Tekla, Revit, BuildingDesigner, Autocad direkt till Vico Office för att minska risken för fel.


Redan från start finns det stöd för versionshantering som sedan används i respektive modul för t.ex analysera 2D ritningar, 3D/BIM modeller, tillkommande/avgående mängder, kostnadsanalyser osv. Vid installationen får du även med stöd för Excel importer för t.ex kalkyldata, mängder mm.