Twinview

Digitala tvillingar för din förvaltning

Twinview är verktyget för att skapa en digital tvilling av din fastighet. Det är en molnbaserad lösning och ditt första steg i att ta kontrollen över fastighetens mål mot noll CO2 -påverkan.

Det är dags att ta ansvar och att ta kontrollen över våra fastigheters data och prestation. För att lyckas med det räcker det inte med att äga och förvalta fastigheter på traditionellt vis, vi måste optimera dem kontinuerligt, varje månad, varje vecka, varje dag och varje timme. Tänk om din byggnad kunde kommunicera med dig, ge dig information och status om vad som händer? Tänk dig en byggnad som berättar att det är dags att sänka temperaturen i ett konferensrum som står tomt, eller att du bör byta lampan som är trasig på en toalett och att 15 andra kan bytas samtidigt eftersom de är lika gamla. Det är möjligt med Twinview.

Jag vill veta mer om Twinview
Introduktion

Twinview
En kort introduktion till möjligheterna med Twinview

Med Twinview kan du bland annat:

  • Få en fullständig översikt och djupgående samt lättläst dataanalys över var du förbrukar energi
  • Använda kraften i AI för att förutse kommande energianvändning i syfte att anpassa och optimera din fastighet
  • Sänka kostnaderna för din förvaltning
  • Koppla ihop byggnaden med IoT-enheter (Internet of Things) med Twinview och visa dataflöden i realtid
  • Använda en helt webbaserad lösning, tillgänglig och uppdaterad för alla samtidigt, även i mobilappen
  • Läsa in 3D-punktmoln, BIM-modeller, ritningar och fastighetsdokument från över 90 filformat
  • Skapa en digital tvilling av din fastighet
  • Ha koll och överblick av alla dina fastigheter i realtid med hjälp av översiktliga dashboards
  • Sköta hela fastighetens ärendehantering på ett användarvänligt och smart sätt direkt i webbläsaren på datorn / plattan eller med mobilappen 

Ta ansvaret och kontrollen över dina befintliga och kommande fastigheter. Ställ rätt BIM-krav inför uppförandet av nya fastigheter, så att du säkerställer att du får rätt information istället för all information.

Access-modulen
Koppla samman alla dina fastigheter i ett datanät

Här samlar du alla dina projekt med alla 3D/BIM-modeller tillsammans med dina ritningar i en och samma webbaserade plattform, Twinview. Gränssnittet är modernt och enkelt för alla att använda. Du kan ändra och komplettera med information och data som är viktig och relevant för just din fastighet. Här hittar du även drift- och underhållsinformation för alla komponenter i din fastighet. 

När 3D/BIM-modellerna kommer in i Twinview grupperas alla komponenter efter typ, material eller egenskap.

Du skapar användare och säkerställer vem som har tillgång till vilken information. Det kan vara en hyresgäst eller receptionist som ska ha möjlighet att rapportera ett problem eller en förvaltningschef som önskar överblick över hela fastighetsbeståndet. Objekt i 3D/BIM-modellen kan länkas till en ritning eller dokumentation för underhåll, samtidigt som alla dokument samlas i en ordnad struktur. Du vandrar fritt runt i 3D/BIM-modellen, beskär och skapar vyer för lättare navigering och presentation. Du kan också möblera om eller installera nya produkter om det sker i verkligheten, eller testa olika möbleringsförslag innan det genomförs i den fysiska byggnaden.

Du kan samla den information från en fastighet, som du vill få snabb tillgång till, i skräddarsydda dashboards som visualiserar datan, eller varför inte få en översikt över nödvändig data i alla dina projekt i en dashboard?

Capture-modulen
Skapa förvaltningsinformation under projekteringen

I denna modul har du full kontroll över informationshanteringen under projekteringen. Låt Twinview bedöma och säkerställa att rätt information läggs till i rätt tid och kopplas till rätt objekt av rätt person, för att sedan lagras i din digitala tvilling i Twinview. Du kan även samla in utsättningsdata från produktionen för att uppnå en mer korrekt informationsmodell.

De inbyggda valideringsfunktionerna gör att du kan säkerställa att du har rätt data för din fastighet. När som helst kan du visa statusen på fastighetens data i en dashboard, innan den läggs in i den digitala tvillingen. Du kan självklart hämta ut rapporter i Twinview för att ta in data till andra system om så önskas.

Manage-modulen
Utrymmeshantering och skapa ärenden samt arbetsordrar i webbläsaren eller mobilappen.

Denna modul innehåller allt som finns i Access-modulen men även funktioner för ärendehantering och underhållsarbeten, både på webben och i en mobilapp.

Du knyter underhåll- och driftinformation till produkterna och kan kan även spåra historiken om vad som har bytts och vem som gjort vad samt hur lång tid det tagit. Du kan även lägga till bilder och information som andra kan ta del av, samt koppla komponenterna till dokument.

Dessutom kan du skapa arbetsordrar direkt i Twinview. Låt säga att en hyresgäst upptäcker något som behöver åtgärdas så öppnar de Twinview-appen, navigerar till produkten och skapar ett ärende som blir till en arbetsorder som skickas till en service-tekniker. Service-teknikern får ett meddelande och kan hämta erforderlig information om produkten, vad som är fel, beställa delar och få information om t.ex montagehöjd om det skulle behövas en stege.

Denna modul har även en inbyggd QR-teknologi som gör att du kan fotografera en QR-kod på en fysisk komponent och bli hänvisad till komponenten i den digitala tvillingen, direkt i telefonen. Du kan också, bed hjälp av Beacon-teknologi, få reda på vilka komponenter som är närmast dig i det rum  du befinner dig i, för att snabbt hitta rätt komponent. 

Monitor-modulen
Se hur din byggnad, ett rum eller en produkt presterar just nu.

Monitor-modulen ger dig tillgång till samma funktionalitet som Access men utöver det får du tillgång till realtidsdata som visar dig hur din fastighet presterar. Med hjälp av AI förutser Twinview energianvändningen så att du kan anpassa fastigheten, som ett led i att energioptimera fastigheterna för att uppnå våra mål.

Du kan se hur hela fastigheten, en våning, ett rum eller en produkt presterar just i detta nu. Få information om temperatur, luftfuktighet, ljusstyrka, rök, rörelser eller annan tillgänglig data.

Gå "ronden" och gör en okulär-virtuell besiktning av din fastighet utan att behöva vara på plats. Det sparar dig mycket tid och du kan göra det precis när du vill. 

 

Kontaktformulär