Trimble Connect

En molnbaserad projektplats med stöd för BIM-modeller, i browsern!

En av utmaningarna i våra byggprojekt är alla filer och lösningar som måste hanteras så som projektplatser, BIM-appar, särskilda lösningar för att koppla hårdvaror mm. Trimble Connect löser dessa utmaningar och låter dig samla alla dina filer och modeller på ett och samma ställe i en moln baserad projektplats. Bjud in projektdeltagarna (med rättigheter) så att alla kan konsumera och bidra med kommentarer, det kallar vi en "social digitalprocess", alla kan delta, direkt i en browser utan extra installationer!

Trimble Connect har vi delat upp i fyra olika delar: 

  1. Projektplatsen Trimble Connect - här samlas alla dina filer
  2. Ritnings- och BIM-viewern - läs in ritningar & 3D-modellerna
  3. Ärendehantering och fråga / svar - alla ärenden på samma ställe
  4. Datahantering - läs in och addera egen data till BIM-modellen

Läs mer om ett urval av funktionerna i Trimble Connect nedan.

Sync är nyckeln

En mycket viktig funktion är sync som säkerställer att rätt person har tillgång till rätt filer i rätt tid. Filerna du vill synkroniseras automatiskt, eller vid en dag och tid, till Trimble Connect. T.ex kan projektören spara ut sin IFC-fil på sin Mac som automatiskt synkroniseras till Trimble Connect i rätt mapp så att alla sedan kan konsumera BIM-modellen och dess data! Snabbt, smart och enkelt! OBS, alla dina filer kan synkroniseras även bilder, filmer, text-filer mm.

Team / Grupper

För att få struktur på projektmedlemmarna bjuder du in dem till en eller flera team/grupper via epost-inbjudan. När de fått länken kan de omedelbart delta i projektet, utan att installera något extra program, bara surfa till projektet. Bestäm vilka rättigheter användarna eller grupperna skall ha och vilka mappar/filer de skall få tillgång till. Du sedan i projektet filtrera och söka ut vem som har gjort vad, vem som laddat upp filer, vilka fråga/svar som tillhör vilka personer och grupper mm, mycket smidigt!

Konsumera mera med flera

Trimble Connect är en öppen plattform med brett stöd för olika system och enheter. T.ex kan du använda mobila enheter och surfplattor med Android eller iOS men även Windows om du vill. Det gör det möjligt att på enkelt och prisvärt sätt sprida projektet till alla som ska delta utan begränsningar om att en viss typ av enhet måste användas. Vidare kan du fritt utveckla mot Trimble Connect genom dess öppna API. Kanske du vill hämta eller lämnadata från ett affärssystem, läs mer här.

Alla BIM-modeller på ett ställe

Ladda upp dina BIM-modeller som IFC-filer kan alla konsumera dem, direkt i browsern! Synkronisera eller ladda upp och modeller du önskar i filmformatet IFC. IFC är ett öppet filformat för att utbyta BIM-modeller mellan olika mjukvaror. Efter att du laddat upp BIM-modellerna kan du kan alla projektdeltagare som har tillgång till mappen konsumera BIM-modellerna och dess data! Navigera fritt, aktivera olika dicipliner, sektionera, mät, gör noteringar, spara vyer mm.

2D Ritningarna

Ladda upp PDF, DWG eller DWF filerna och granska dem direkt i browsern!

Ritningarna är också viktiga att ha med och dela med alla projektmedlemmar. Precis som men BIM-modellerna kan du öppna ritningarna, göra kommentarer, spara vyer och tilldela uppgifter till andra med datum, tid och prioritering så hamnar de i den samlade fråga/svar-listan. 

2D & 3D Hybrid!

Genom att lägga in dina 2D ritningar i 3D-vyn får du en berikad bild av vad du ser i 3D-vyn! En 3D-modell säger mer än tusen ritningar brukar vi säga, men hur blir det då om vi kan se båda samtidigt, i samma vy? Kraftfullt! Inte minst för att förstå vart vi befinner oss, se litteran på ritningen i 3D-modellen men varför inte jämföra arkitektens 3D-modell mot konstruktörens 2D-ritningar för att säkerställa att de stämmer överens!?

Alla ärenden på ett ställe

Skapa fritt frågor och todoer som du delar med projektmedlemmarna.

Skapa frågor/ärenden/todoer fritt till projektdeltagarna. Du kan välja att knyta dem till ritningar, modeller eller objekt i BIM-modellen. Sätt status, datum, prioritet och tagga dessa uppgifter för att enklare kunna följa upp och filtrera dem. En tilldelad uppgift skickas som ett meddelande direkt eller som en sammanställning med andra uppgifter. 

2D ärenden

Du kan molna, rita pilar och skriva text direkt på ritningarna i din browser. Du kan även skapa uppgifter med prioritering, taggar, datum, skriv en kort beskrivning om ärenden och tilldela dem till rätt person direkt.
Vyn sparas så att den tilldelade uppgiften snabbt kan hittas av den som fått uppgiften. 

BIM-ärenden

Trimble Connect har stöd för BCF vilket innebär att du kan läsa in frågeställningar från andra system så som SOLIBRI mfl. Men du kan också fritt skapa frågor, uppgifter och ärenden direkt i BIM-modellen. Tilldela frågan ett datum, prioritet, taggar och skicka den direkt till önskad projektmedlem. Alla ärenden och fråga svar samlas på ett och samma ställe så att du snabbt kan hitta vilka uppgifter/frågor som har skickats till just dig. 

Spara vyer med färger

Du kan spara egna vyer för att snabbt filtrera ut en modell med en viss beskärning för att visa något för en annan projektdeltagare. Trimble Connect tar dig med ett klick till den platsen, visar rätt BIM-modell(er) och beskär projektet, du kan till och med färgkoda projektet efter egen smak. Du kan dessutom skapa grupper med dina vyer, då kan du samla dem för de olika diciplinerna om du så önskar. 

Bifoga dokument på ett objekt

Du kan även koppla dokument eller webb-länkar till ett objekt i 3D-vyn! I detta exempel har vi länkat en montage beskrivning till ett glasparti. Men du kan så klart skapa en länk till ett film klipp som visar hur t.ex en hiss skall programmeras eller varför inte bifoga underhållsmanualen direkt till 3D-modellen och spara den som en vy!

Ett axplock

Det var ett axplock av vad du kan göra med Trimble Connect. Utvecklingen av denna plattform går mycket fort så håll utkik efter uppdateringar och förändringar som sker i produkten.
Fyll i formuläret nedan om du önskar mer information eller själv vill komma igång med Trimble Connect.