TL Bygg AB

Byggföretag i framkant

TL Bygg är ett byggföretag i framkant, där VICO är en självklar del i den fortsatta satsningen.

- Vi ser VICO som en viktig del i att utveckla våra processer i kalkylarbetet. Berättar Thomas Lundström, Kalkylchef.
-TL Bygg utmanar ständigt de traditionella metoderna och vi är glada att VICO är en del av deras utveckling. Vi ser fram emot att följa deras implementering. Berättar Elias Geokhaji, Kundansvarig Nolliplan.

Om TL Bygg

TL Bygg bildades 1983 med rötter i det bygg- och fastighetsbolag som Tage Ljungberg startade i mitten av 1940-talet. Långsiktighet, pålitlighet, samverkan och engagemang gentemot dess intressenter är värdegrunden som följt med under hela resan och fortsatt driver bolaget framåt.
TL Bygg har bred kompetens och arbetar med de flesta typer av uppdrag, bland annat bostäder och kontor i total- och utförande-entreprenad. Kunderna består i huvudsak av fastighetsbolag, stat och kommuner.
Läs mer om TL Bygg här.