Kom igång med platsbaserad tidsplanering & Flowline!

Denna kurs ger dig den kunskap du behöver för att kunna skapa,analysera och optimera tidsplaner med Vico Schedule Planner. Vi går igenom teorier och bakgrund bakom olika planeringstekniker, skapar platser, och grundläggande funktioner i programmet. Därefter går vi igenom möjligheten att återvända och integrera enhetstider och mängder till tidplan där målet vid kursen slut kunna simulera det vi har planerat med hjälp av en modell.