2D ritningar och/eller 3D/BIM modeller? Det spelar ingen roll! Samla alla dokument och mängder på ett och samma ställe!

Med Takeoff Manager mängdar du antingen manuellt från 2D PDF-ritningar eller automatiskt från 3D/BIM modeller. Du får enkelt ut mängder per plats/läge/etapp med unika funktionen för platsindelning. Mängderna integreras sedan med kalkylen, tidplanen och inköpen i ett arbetsflöde, utan importer och exporter. När ändringar sedan sker uppdateras 3D mängderna helt automatiskt och du kan jämföra avgående och tillkommande mängder på nolltid.


Du får full kontroll på alla mängderna tack vare Vico Office integrerade arbetsflöde med versionshantering!