SWE Tools är en Add-on för ARCHICAD som är framtagen för att underlätta för användare gällande dokumentationsbeskrivningar.

SWE Tools funktioner och listor är önskemål från våra kunder och där det finns en beskrivning i standardböckerna har vi försökt att efterfölja dessa. För att använda SWE Tools krävs att ni har VIP-avtal med oss. De funktioner som finns i SWE Tools för ARCHICAD är:


Dokumentationsbeskrivning;

- Ritförteckning.

- Ändrings-PM förteckning

- Möbellista över möbler placerade i zoner

- Zonlista som presenterar vilka zoner (med area och omkrets) som finns i en specifik zon

- XML export till SWECOs CAD Upload

- Höjdkurvor. Illustrationer av höjdkurvor på markmodeller skapade från txt-filer

- Lagernamnsbyggare baserad på CAD-lager utgåva 3

- Zonstämpel med avancerade inställningar för presentation av information på planvyer.

- Möjlighet att exportera texter i zonstämpeln i olika DWG-lager

- Littera som ger användaren möjlighet att styra information i litterat med visningskombinationer


SWE Tools fungerar i ARCHICAD 19-22 på både Mac och Windows. 


Hämta SWE Tools här ››


Hämta manual för SWE Tools här ››