Kostnadsfri BIM-analys

Vill du se hur Solibri kan hjälpa dig i ditt projekt? Vi erbjuder dig en snabb analys av projektet, kostnadsfritt. Du skickar in din IFC-fil till oss, vi gör en övergripande analys och vi går tillsammans med dig igenom exempel på hur Solibri fungerar för just ert projekt.

  1. Ladda upp din(a) IFC-fil(er)
  2. Vi läser in dem
  3. Vi gör en övergripande analys
  4. Vi bokar möte för genomgång
  5. Vi hurrar tillsammans över möjligheterna!
solibri-1920
Smidigt hittar du kollisionerna i din BIM-modell