Studio Streck

Friheten att skissa lyfter projekt för Studio Streck

När Martin Häger och Lars Alfredsson på Studio Streck skulle förverkliga Brothers koncept i ny butik, är friheten att skissa i Archicad betydelsefull. De modellerade snabbt idéer, bedömde, fick nya uppslag och släppte loss sin kreativitet för att matcha kundens krav.

En lokal som väntar på att bli inredd till en välkomnande butik är ytligt sett tom. Men inte för inredningsdesignern Martin Häger. För sin inre syn placerar han ut tänkbara hyllor och skepp och ser möjligheter att gestalta butiken för att den ska uppfylla kundens intentioner om attraktion och köpbeteende.

Tillsammans med parhästen Lars Alfredsson är de Studio Streck som sedan 2013 inreder till största delen retail och showroom, men även kontorsmiljöer. En av kunderna inom konfektion är Brothers och Studio Streck skapade deras butik i Gallerian i Stockholm som invigdes 2018. Brothers har ett tydligt koncept baserat på kunskap inom försäljning och kundupplevelse.

- Projektet inleddes med en kontakt med deras konceptansvarige, berättar Martin. Jag och Lars fick en brief om butikens särskilda förutsättningar och krav som vi sedan konkretiserade i olika förslag.

Flöde av idébärande skisser
Med briefen som bas började Martin och Lars att modellera fram skisser på olika tänkbara alternativ.
- Den kreativa processen börjar först med att få inspiration på olika sätt, med bilder och ord, gärna tillsammans med kunden. Det ger oss en mängd uppslag där vi använder Archicad för att prova idéerna på ett snabbt sätt. Vi modellerar upp idén i en skiss för att bedöma den och se om den fungerar.

Flöde av idébärande skisser

Archicad är för inredningsdesignerna ett skissverktyg där de får möjlighet att utvärdera tänkbara lösningar. Det leder arbetet vidare.
- När jag har placerat ut inredningsdetaljerna i rummet i 3D-modellen ger det en bild av hur det kan komma att se ut och vad som behöver justeras. Skissen kan också föda nya idéer och nya spår som jag bygger vidare på och testar tills vi har fått den lösningen som passar kundens behov.

Ett exempel är utformningen av Brothersbutiken. Ett viktigt mål är att leda kunden genom butiken och upplysa om aktiviteter, till exempel att beställa måttsydda plagg och kostymer. Förhoppningen är det ska dra kunder till det nedre planet, till ”Made to measure” som är en separat avdelning för skräddarsydda kläder. Det är en påkostad, lite lyxigare miljö som avskärmas med ett glasparti med generösa ytor och större provrum. Avdelningen ritades upp i Archicad och presenterades sedan som en möjlig gestaltning av det exklusiva rummet.

Flöde av idébärande skisser

 

Brothers sätter sin prägel med utvalda möbler, hyllor och andra detaljer som bidrar till att ge kunden en miljö som bygger varumärke. Detaljerna har Lars och Martin designat i Archicad och uppdaterar sitt bibliotek när nya tillkommer. Det är inte ovanligt att de ritar inredningsdetaljer efter kundens specifika behov och stilkrav hur butiken ska se ut.

Kundmöte med visualiserade skisser
Att ha en konstruktiv dialog med kunden under hela projektet är en självklarhet för inredarna. Diskussionerna med Brothers projektgrupp underlättades av att man tog hjälp av Artlantis för att visualisera butiksmiljön med renderade naturtrogna bilder. Men 2D-ritningen har inte spelat ut sin roll. Den behövs för att beskriva rummen med exakta mått och storlekar, inte minst för att bedöma säkerhetsaspekten. I presentationen nyttjar de ritningarna i 3D och 2D, där fakta förmedlas på vitt skilda sätt.

I Brothersprojektet var steget från skiss till projektering inte stort.
- Vi har modellerat en stor del av projektet i Archicad och då kan vi använda modellen som underlag för projektering. Att både kunna skissa och projektera är en styrka hos programmet. Det sparar tid för oss.

När alla parter var nöjda med resultatet och alla krav var uppfyllda tog Martin fram alla handlingar.

Med hjälp av en välformulerad brief underlättas arbetet för Studio Streck som direkt kan släppa loss sina kreativa förmågor och bana väg för idérikedom och smarta lösningar för att infria kundens behov. Archicad är verktyget som enkelt överför den bild som inredarna har i sina inre till en tänkbar skiss och till slut en komplett realistisk 3D-modell. En ny butik ser dagens ljus.

Artikelförfattare: Love Janson, ComWise AB
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Faktaruta:
Namn: Martin Häger
Är: Inredningsdesigner
Arbetat med ARCHICAD sedan: 2005
Favoritfunktion i ARCHICAD: Complex Profile, drar nytta av möjligheten att modellera möbeldetaljer med funktionen.
Hemsida: www.studiostreck.se
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tips: se våra kurser ARCHICAD för inredare och ARCHICAD rendering

ARCHICAD för inredare

Vi ger tips om hur man skapar olika inredningsförslag med hjälp av renoveringsverktyget och visar hur användaren enkelt skapar egna objekt och komponenter. Utöver det visas hur man applicerar ytskikt samt genererar bilder för kommunikation med kund. Vi tittar också på hur man kan mängda möbler och zoner smart med hjälp av vår plugin SWE Tools. (Inspelning av vår online webinar 16/5)