2019-05-16 Kalkyldagen

Mycket stort intresse för Kalkyldagen med deltagare från många olika företag i branschen och även olika roller. Inbjudna talare för dagen var Martin Erlandsson från IVL/Miljöinstitutet, Derek Peatt från BTH och Annika Granström från JM. 


Nedan kan du läsa mer om deras presentationer och budskap.