Kalkyldagen 2019

  2019-05-16 Kalkyldagen

  Mycket stort intresse för Kalkyldagen med deltagare från många olika företag i branschen och även olika roller. Inbjudna talare för dagen var Martin Erlandsson från IVL/Miljöinstitutet, Derek Peatt från BTH och Annika Granström från JM.

  Nedan kan du läsa mer om deras presentationer och budskap.

  JM

  JM implementerar VICO på bred front

  Annika Granström, kalkylchef på JM, berättade om deras Nordiska implmentering av BIM och VICO office som deras koncerngemensamma kalkylsystem.

  Annikas presentation innehöll några viktiga områden så som:

  • Ställ tydliga krav på hur modelleringen
  • Ställ krav på IFC och korrekta lilttera
  • JM beklär geometrierna med recept i VICO
  • Plats-/lägesindelningen görs av JM i VICO (inte av projektören)
  • De har en VICO ansvarig i varje region som stöttar och driver implementeringen
  • Det sker kunskapsöverföring mellan projekten
  • Våga tänka om
  • Det skall vara lätt att göra rätt
  • Implementera i lagom stora steg
  Du kan ladda ner Annika Granströms presentation här

  BTH BYGG

  Derek Peatt från BTH berättade om implementeringen av VICO!

  BTH arbetar strategiskt med digitalisering där ARCHICAD, SOLIBR och VICO är viktiga verktyg i den nya processen. Derek gav många fina tips och råd för andra vad som kan vara bra att tänka på.
  • Få ledningen att ta beslut för att avsätta tid och pengar
  • Ta små steg, ett i taget
  • Kunskap är helt avgörande, gå kurs och ta stöd i implementeringen
  • Utse en "super user" som driver implementeringen
  • Lär dig taggar och dra nytta av kraften i dynamiska rapportmallar
  Ladda ner Derek Peatts presentation här

  IVL/Miljöinstitutet

  Byggsektorn står för 20% av klimatpåverkan

  Martin Erlandsson på IVL/Miljöinstitutet berättade om hur vi i byggbranschen behöver ta vårt ansvar gällande miljöpåverkan då vi står för 20% av den i vår bransch. Han beskrev även möjligheterna med kopplingen som är skapad mellan VICO och BM (Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg). 

  När du har gjort en kalkyl i VICO, gärna med mängderna från 3D/BIM-modellerna för effektivare arbetsflöde, kommer resurserna att användas för miljökalkyleringen. Exportera VICO-kalkylen och importera direkt till BM och få svar på vilken påverkan ditt projekt har på miljön. Gör det igen och du kan se hur de olika alternativen på verkar miljön.
  Ladda ner Martins presentation här.