Nyhet 18 November 2021

Proprietära format måste bort

Hanteringen av stora byggnadsprojekt kräver kvalitetssäkrat informationsflöde. Men proprietära format måste bort, lagstiftningen behöver ses över och kunskapen ökas. Det menar digitala strategen Andrea Gajic på Västfastigheter. Det är bråttom.

Hur delar man information och samarbetar i stora byggprojekt och samtidigt ser till att alla entreprenörer kan delta på lika villkor i offentliga upphandlingar? Bara under en dag passerar 160 projekt enbart för Sahlgrenska sjukhuset hos Västfastigheter, som är en del av Västra Götalandsregionen. I varje projekt måste man garantera att utbytet av information sker säkert och är entydig över formatgränserna när arkitekter och andra yrkesgrupper arbetar i olika program. Och tekniken måste stödja det.

Bild: Viktoria Fimmerstad och Västfastigheter

Läs mer om BIM-krav