Nyhet 29 June 2015

Mattias Lindström är en av personerna som driver BIM-implementeringen inom PEAB. Mattias har lång erfarenhet av byggproduktion men även inom BIM då han själv skapat BIM-modeller anpassade för byggproduktion. En viktig process för att lyckas med införandet av digitalisering i byggindustrin är att säkerställa kvaliten i projekteringen. Detta sker med hjälpa SOLIBRI. Titta på filmen och få en inblick i hur Peab arbetar med BIM och SOLIBRI i sina projekt.