Nyhet 05 December 2019

Joel Öman arbetar på Skanska med BIM och digitalisering och programägare av SOLIBRI på Skanska. Joel berättar om BIM-krav och hur man vill ta BIM ut till produktion med hjälp av 3D-modellerna. Skanska har utvecklat egna regelsamlingar så att Skanskas krav uppfylls i projektet. Joel berättar även om hur man arbetar med granskning av handlingarna i projektet som digitala ledare.

Jag vill prova Solibri