Nyhet 06 December 2019

Fastighetsbolaget Sagax bygger, tillsammans med byggbolaget In3prenör och teknikkonsulten Bengt Dahlgren, huvudkontor och butiker för VVS-grossisten Dahl i kvarteret Gjutmästaren 8. Nyckeln stavas BIM och IFC.

 

I Ulvsundaområdet, i det kvarter som tidigare härbärgerade Flygtekniska försöksanstalten (FFA), håller just nu en byggnad i fyra plan samt en hall med inlagda entresoldelar på att uppföras. Fyravåningsdelen ska befolkas av Dahls huvudkontor och hallen ska innehålla tre butiker, samt lager och garage i en underliggande källare. Entresoldelarna ska inrymma butikernas kontorsdelar.

Sammanlagd yta för byggnaden ligger på runt tjugotusen kvadratmeter. Arkitekt för projektet är Eppens arkitektur. Projektet påbörjades 2017 och besiktning är tänkt att kunna ske i december 2020.