Nyhet 27 October 2018

BOX Bygg har ända sedan starten satsat på BIM och digitalisering och använder Solibri för samordningen av sina projekt. Här berättar man kort om ett projektet Nykvarn Centrum som består av åtta kvarter med kontor, butiker, bostäder, vård, stationsbyggnad och handel.