SOLIBRI - omåttligt populärt, omåttligt smart!

Fler och fler upptäcker den enorma kraften i SOLIBRI. Inte bara för att det är ett av marknadens bästa kollisionsverktyg utan även för informationskontroll. För att kunna dra maximal nytta av implementeringen av digitalisering krävs att projekten säkerställer en hög kvalitets på BIM-modellerna vilket enkelt kontrolleras i SOLIBRI. På denna sida hittar du berättelser från våra kunder som använder SOLIBRI i sitt dagliga arbete för analyser, tillgänglighet, kontroll, kvalitets- och kollisionskontroller.

Västfastigheter
BIM
18 November 2021 Västfastigheter

Proprietära format måste bort Hanteringen av stora byggnadsprojekt kräver kvalitetssäkrat informationsflöde. Men proprietära format måste bort, lagstiftningen behöver ses över och kunskapen ökas. Det...

BOX Bygg
Entreprenör
01 December 2020 BOX Bygg

Kontroller i Solibri säkrar kvalitet för BOX Bygg, från projekteringen till bygget Det är enklare att åtgärda problem digitalt men besvärligare och mer kostsamt på byggarbetsplatsen. Därför...

Gatun Arkitekter
Arkitekt
28 January 2020 Gatun Arkitekter

I dagens komplexa byggande, med fler och fler intressenter och komponenter, vill Gatun Arkitekter integrera analys, konstruktion och design. De vill skapa kunskap för att forma en human arkitektur....

Bengt Dahlgren
Multikonsult
06 December 2019 Bengt Dahlgren

Fastighetsbolaget Sagax bygger, tillsammans med byggbolaget In3prenör och teknikkonsulten Bengt Dahlgren, huvudkontor och butiker för VVS-grossisten Dahl i kvarteret Gjutmästaren 8. Nyckeln stavas...

Skanska
Film
05 December 2019 Skanska

Joel Öman arbetar på Skanska med BIM och digitalisering och programägare av SOLIBRI på Skanska. Joel berättar om BIM-krav och hur man vill ta BIM ut till produktion med hjälp av 3D-modellerna....

SWECO Systems
Film
01 December 2019 SWECO Systems

På SWECO arbetar man med BIP-koder för att säkerställa att projektering och leveranser sker på ett bra sätt och att informationen är tydligt strukturerad.

BOX Bygg med Håkan Olsson
Entreprenör
27 October 2018 BOX Bygg med Håkan Olsson

BOX Bygg har ända sedan starten satsat på BIM och digitalisering och använder Solibri för samordningen av sina projekt. Här berättar man kort om ett projektet Nykvarn Centrum som består av åtta...

Johan Ahrebo
Film
09 October 2018 Johan Ahrebo

Drygt 100 deltagare på årets Solibri User Excellence event, allt från beställare till arkitekter, byggare mfl, tack för att ni kom! Intressant presentation om Solibri, kommunikation och samverkan...

Veidekke - Calle Jansson
Film
07 May 2018 Veidekke - Calle Jansson

Calle Jansson är VDC ingenjör på Veidekke och har lång erfarenhet av BIM, inte minst efter sitt arbete på Link Arkitektur. Calle deltog på ett av våra event som talare och berättade om sitt arbete...

Veidekke - Mathias P Nilsson
Film
29 April 2017 Veidekke - Mathias P Nilsson

Mathias P Nilsson arbetar hos VEIDEKKE som VDC-ingenjör och har arbetat med BIM och VDC under många år i stora och små projekt. Han delar med sig av sina erfarenheter att använda Solibri sina...

PEAB - Mattias Lindström
Film
29 June 2015 PEAB - Mattias Lindström

Mattias Lindström är en av personerna som driver BIM-implementeringen inom PEAB. Mattias har lång erfarenhet av byggproduktion men även inom BIM då han själv skapat BIM-modeller anpassade för...