SOLIBRI är ett verktyg som analyserar BIM-modellernas tillgänglighet, kvalitet och säkerhet. SOLIBRI finns nu i fyra versioner.

SOLIBRI tillför ett mervärde under hela byggnadens livscykel. Programmet används flitigt av fastighetsägare, byggföretag, arkitekter och ingenjörsföretag.

Nolliplan Sverige är landets enda Silverpartner hos SOLIBRI Inc. Gå en Solibri utbildning hos oss.


SOLIBRIS produktfamilj ser ut såhär;

SOLIBRI Office
SOLIBRI Office är ett nytt namn på den gamla SOLIBRI Model Checker. Allt som tidigare ingick i SOLIBRI Model Checker finns också i SOILBRI Office, så som regelbaserad kontroll, göra egna regler och Information Takeoff.

Du kan:
· Navigera och titta på din modell
· Öppna flera IFC filer samtidigt
· Kommentera problem/frågeställningar
· Skapa problem/frågeställningar
· Skapa en presentation och göra en BCF rapport
· Rita och skriva kommentarer
· Använda klassificeringar, BSAB och AMA
· Ta ut mängder med Information Takeoff
· Göra en kvalitetskontroll
· Göra en kollisionskontroll mellan olika discipliner
· Tilldela roller

SOLIBRI Site
SOLIBRI Site är en ny produkt där du kan arbeta med Information Takeoff. Du kan inte göra en regelbaserad kontroll eller skriva egna regler i SOLIBRI Site.

Du kan:
· Navigera och titta på din modell
· Öppna flera IFC filer samtidigt
· Kommentera problem/frågeställningar
· Skapa problem/frågeställningar
· Skapa en presentation och göra en BCF rapport
· Rita och skriva kommentarer
· Använda klassificeringar, BSAB och AMA
· Ta ut mängder med Information Takeoff

SOLIBRI Anywhere
SOLIBRI Anywhere är en gratisversion. SOLIBRI Anywhere är ett nytt namn på den gamla SOLIBRI Model Viewer. Med SOLIBRI Anywhere kan du nu öppna flera IFC filer samtidigt, till skillnad från SOLIBRI Model Viewer som bara kunde öppna en IFC fil. Du kan fortfarande inte spara din fil i SOLIBRI Anywhere.

Du kan:
· Navigera och titta på din modell
· Öppna flera IFC filer samtidigt
· Kommentera problem/frågeställningar
· Skapa problem/frågeställningar
· Skapa en presentation och göra en BCF rapport
· Rita och skriva kommentarer

Solibri Enterprise - För riktigt stora projekt
Att kunna hantera arbetsflödet i stora byggprojekt med olika discipliner och säkerställa att alla alltid arbetar med aktuella data är avgörande för att leverera projektet enligt budget och i tid. Detta är det kompletta paketet med Solibri. Det erbjuder dig allt som Solibri kan leverera med regler, kvalitetssäkring, koordinering och mängdavtagning. Här finns också möjlighet till automatisering och skalning av antalet användare efter behov.


Här kan du se en bild som beskriver skillanderna mellan versionerna ››


Regler för svensk byggstandard.

Nolliplans anpassning och regeluppsättning är samtliga på svenska. Ett beskrivande dokument finns att hämta som pdf HÄR ››. Svensk terminologi gör att du arbetar effektivare utan att fundera på vad de engelska begreppen innebär när du kontrollerar en modell. Regler på svenska gör det enklare att anpassa till just dina egna önskemål när du ska kvalitetskontrollera en BIM-modell. All utbildning och support sker på svenska. Våra regeluppsättningar hanterar byggkoder från bland annat ARCHICAD, Magicad, Revit och Tekla.


Hämta beskrivande dokument om vår svenskanpassning av Solibri HÄR ››