Marknadsledande produkter för visualisering, projektering, granskning, mängdning, kalkyl och tidsplanering.

Med Nolliplans produkter arbetar du i ett obrutet arbetsflöde från BIM-modellering (ARCHICAD), granskning (SOLIBRI), mängdning (VICO), kalkyl (VICO) och tidsplanering (VICO). Hela flödet genom öppna format. 


Att skapa ritningar och högkvalitativa BIM-modeller men inte minst att kvalitetssäkra  innehållet och återanvända allt som skapats i nästa skede ger en ökad produktivitet för byggbranschen.


Våra produkter anpassar vi till svenska marknadens krav och har stöd för BIP-koder, CoClass, AMA, BSAB mm. Vi har färdiga startfiler och mallar som gör att du snabbt kommer igång och blir produktiv med våra mjukvaror!