Uppföljning av tidsplanen

Att skapa och optimera en tidsplan är väldigt viktigt, men det är ännu viktigare att tidsplanen följs upp, annars finns risken att arbetet är bortkastat. Tidsplanen skall inte vara ett dokument som skapas bara för att det krävs, det skall driva den kommande produktionen. Det är därför avgörande att snabbt kunna se hur en försening påverkar produktionen och vilka beslut man måste ta för att rätta till oförutsedda problem.