Vad kostar ett hus?

Har du någon gång ställt dig frågan, vad ditt projektet kommer att kosta, vad kommer det att kosta om jag ändrar t.ex fasaden? Har du fått vänta i veckor på att få ett svar, där svaret är över budget och du måste göra ett omtag för att skära ner på kostnaderna? Då är du inte ensam.


Vi har tagit fram ett koncept, prissätt din de$ign! Tekniken är enkel och med några enkla medel och enhetliga arbetssätt kan du själv komma igång och besvara frågan vad ditt projekt kommer att kosta och hur ändringarna påverkar budgeten!


Med vårt integrerade arbetsflöde mellan BIM-modellen, t.ex ArchiCAD, andra BIM-verktyg eller IFC och kalkylering i Vico Office har vi skapat ett koncept där du kan prissätta din design på ett nytt, unikt sätt. Det gör dig betydligt mer effektiv på att besvara frågan vad ett hus kostar.


Det är dags för byggindustrin att på allvar börja dra nyttan av tekniken som finns på marknaden, implementera en digital process och fokusera mer på analyser än att mäta på ritningar.