Kurs i Parametrisk Design

  Vi vill öka kunskapen och användandet av Parametrisk Design som en del av BIM-processen i Sverige eftersom området väntas öka avsevärt med den teknologiska utvecklingen inom byggbranschen. Av den anledningen har vi skapat ett kursutbud som vi utökar löpande, bland annat en tvådagars grundkurs Parametrisk Design & BIM för att ge dig det du behöver som ett första steg in i området. Du får en förståelse för logiken kring algoritmer och visuell programmering genom Rhinoceros & Grasshopper och lär dig använda lösningarna med direktkoppling till Archicad för tillämpning i BIM-projekt. Vi utvecklar löpande fortsättningskurser inom både Parametrisk och Generativ Design. Kurserna arrangeras online och på plats hos oss i Stockholm, Göteborg och Malmö.

  Ta mig till kursplaneringen

  Camill ÅWL

  Parametrisk Design & BIM Grundkurs

  Under kursen lär du dig Parametrisk Design på en grundläggande nivå genom att introduceras för logiken inom programmering genom visuell programmering, med syfte att kunna utföra praktiska och repetitiva modelleringsuppgifter som ofta är tidskrävande och svåra att göra manuellt i BIM-verktyg. Kursen använder den populära kombinationen Rhinoceros & Grasshopper med direktkoppling till Archicad. Du lär dig skapa och använda flertalet användbara exempel som du kan ta med dig tillbaks till kontoret, metoder för hur du lär dig förstå algoritmer och tips på källor för vidare kunskapsutveckling. Kursen kräver enbart grundläggande kunskaper i Archicad.

  Ta mig till kursplaneringen

  Generativ Design

  Generativ Design är det område som har potential att kombinera din arkitektur med projektets krav och samtidigt säkra din konkurrenskraft. Vi har nu skapat en introduktionskurs där du som kan grunderna i Parametrisk Design får en introduktion till de vanligaste varianterna av Generativ Design som används i byggbranschen, exempelvis optimering i Grasshopper. Du får även kunskap om möjligheter och begränsningar med Generativ Design, som också är det område där vi kommer se AI och Machine Learning inom arkitektur i framtiden.

  Ta mig till kursplaneringen

  Dagsljus och Solstudier

  Vi går igenom hur dagsljus och sol kan beräknas, simuleras och visualiseras med hjälp av Parametrisk Design för din BIM-modell som kopplas direkt till Archicad. Detta är ett av många exempel på vad som kan tillämpas när du använder Rhino och Grasshopper för Parametrisk Design i dina BIM-projekt, på ett användarvänligt sätt. Efter genomförd kurs har du grundläggande kunskap om hur dagsljusberäkningar kan genomföras och visualiseras samt hur solstudier kan skapas med Rhino, Grasshopper och Archicad.

  Ta mig till kursplaneringen

  GIS och Mark

  Vi går igenom hur GIS-filer kan tas in i Grasshopper för att därefter få ut både byggnader och mark, som sedan kan direktkopplas till Archicad live för att få mark och volymer. Efter genomförd kurs har du grundläggande kunskap om hur GIS-filer kan tas in med hjälp av Parametrisk Design, och ligga till grund för mark och tidigt skede i ditt BIM-projekt.

  Ta mig till kursplaneringen