Kurser i Parametrisk och Generativ Design

  Vi vill öka kunskapen och användandet av Parametrisk Design som en del av BIM-processen i Sverige eftersom området väntas öka avsevärt med den teknologiska utvecklingen inom byggbranschen. Av den anledningen har vi skapat ett kursutbud som vi utökar löpande, bland annat en tvådagars grundkurs Parametrisk Design för att ge dig det du behöver som ett första steg in i området. Du får en förståelse för logiken kring algoritmer och visuell programmering genom Rhinoceros & Grasshopper och lär dig använda lösningarna med direktkoppling till Archicad för tillämpning i BIM-projekt. Vi utvecklar löpande fortsättningskurser inom både Parametrisk och Generativ Design. Kurserna arrangeras online och på plats hos oss i Stockholm, Göteborg och Malmö.

  Ta mig till kursplaneringen

  Camill ÅWL

  Parametrisk Design Grundkurs

  Under kursen lär du dig Parametrisk Design på en grundläggande nivå genom att introduceras för logiken inom programmering genom visuell programmering, med syfte att kunna utföra praktiska och repetitiva modelleringsuppgifter som ofta är tidskrävande och svåra att göra manuellt i BIM-verktyg. Kursen använder den populära kombinationen Rhinoceros & Grasshopper med direktkoppling till Archicad. Du lär dig skapa och använda flertalet användbara exempel som du kan ta med dig tillbaks till kontoret, metoder för hur du lär dig förstå algoritmer och tips på källor för vidare kunskapsutveckling. Kursen kräver enbart grundläggande kunskaper i Archicad.

  Ta mig till kursplaneringen

  Parametrisk Design Analyser

  Under denna kurs lär du dig att både skapa och genomföra analyser i tidigt skede genom att skapa volymer i Archicad och se dagsljus, VSC, dagsljusfaktor, solstudier, vind, termisk komfort och sikt analyseras direkt i Grasshopper. Ändrar du volym eller omgivning i Archicad påverkar det analysernas utfall direkt. Svensk väderdata används och du får med dig färdiga skript tillbaks till kontoret. Du är välkommen på kursen även om du inte använder Archicad!

  Ta mig till kursplaneringen

  Parametrisk Design med GIS

  Jobba med mark på ett nytt sätt. Lär dig hur GIS-filer kan hämtas från Lantmäteriet och andra hemsidor för att tas in i Grasshopper och generera både byggnader och svensk topografi, som sedan kan direktkopplas till Archicad för att få mark och volymer på korrekta höjder. Efter genomförd kurs har du grundläggande kunskap om hur GIS-filer kan tas in med hjälp av Parametrisk Design, och ligga till grund för mark och tidigt skede i ditt BIM-projekt.

  Ta mig till kursplaneringen

  Generativ Design

  Generativ Design är det område som har potential att kombinera din arkitektur med projektets krav och samtidigt säkra din konkurrenskraft.

  Komplettera den parametriska designprocessen med projektkrav från beställare (materialval, kostnad, area per funktion, dagsljus, placeringar etc.) tillsammans med den design du redan har och låta datorn justera parametrarna och således testa hundratusentals alternativ till din design uppfyller beställarens krav.

  Du får här en grundläggande kunskap om möjligheter och begränsningar med Generativ Design, som också är det område där vi kommer se AI och Machine Learning inom arkitektur i framtiden.

  Förståelse bör alltid komma först vid digitala paradigmskiften för att inte gå miste om långsiktig konkurrenskraft. Nu är det rätt tid att skapa sig en förståelse för Parametrisk och Generativ Design.  

  Ta mig till kursplaneringen