Parametrisk Design

  Vill du kunna leverera analyser av exempelvis dagsljus, vind eller termisk komfort i tidigt eller sent skede? Vill du testa olika former eller förhållanden och få direkt visuell feedback på hur analysen påverkas? Vill du använda GIS-underlag för att få in svensk topografi och befintliga volymer i rätt höjd till ditt projekteringsprogram?

  Parametrisk Design har nyligen fått genomslag i byggbranschen och fokuserar på varje del av processen som leder till designen. Denna processbaserade arkitektur skapar helt nya möjligheter för dig som arkitekt eller ingenjör och har snabbt blivit en eftertraktad kompetens på marknaden. Konceptet är ett naturligt steg i byggbranschens digitalisering om vi tittar på var den digitala utvecklingen i andra branscher är på väg. 

  Parametrisk Design baseras på visuell programmering, vilket innebär att designprocessens alla delar kopplas ihop med varandra, för att därefter kunna ändra varje parameter av processen separat och se resten av processen och således modellen anpassa sig till ändringen. På vår hemsida kan du se många exempel på hur du kan komplettera ditt nuvarande projekteringsprogram med detta koncept.

  André Agi föreläser om Parametrisk Design

  Det är magiskt och Parametrisk Design är verkligen ett kraftfullt sätt att dra nytta av datorkraften och låter dig arbeta avsevärt effektivare med hjälp av BIM och digitalisering i ett imponerande samspel. André Agi från LINK arkitektur berättar om Parametrisk Design och BIM. Rubriken är "Responsiv arkitektur - DNA av parametrisk design".

  Iterera BIM

  Med Parametrisk Design kompletterar du din BIM-modell med parametriska möjligheter genom att mata in förutsättningarna och kunders önskemål för ditt projekt och datorn spottar ur sig ger dig massor av alternativa designlösningar eller analyser, med direkt återkoppling som bygger på dina krav och regler och massor av erfarenheter från tidigare använd data.

  Tänk dig ett bostadsprojekt, där du skall bygga 350 lägenheter. Du vill att 40% skall vara 2:or, att 6 st 3:or skall ha balkong mot väster och att byggytan skall bebyggas till 80% samt att byggnadshöjden inte får överskrida 40 meter. Du kanske också har krav på att köken skall ligga mot norr i största möjliga utsträckning. Datorn börjar iterera fram massor av olika alternativ som skulle kunna passa ditt projekt. Datorn bygger alternativen på tidigare projekt och erfarenheter som du lärt upp den.