Parametrisk Design

  Länge har fokus varit på att använda datorn till att generera streck på en ritning och för att använda kraften i datorn som vi har tillgång till. 

  Men nu öppnas helt nya möjligheter genom att med digitaliseringen använda helt ny teknik med t.ex machine learning och AI. Då kan du med full kraft nyttja datorns kraft i kombination med din kunskap inom arkitektur och design.  Parametrisk Design är en mycket intressant trend i branschen som verkligen drar nytta av datorkraften, och denna trend lär inte passera om du tittar på den digitala utvecklingen globalt. En arkitekt eller ingenjör som även kan programmering om fem år kommer sannolikt vara eftertraktad och nu kan du lära dig att programmera visuellt med Parametrisk Design.

  André Agi föreläser om Parametrisk Design

  Det är magiskt och Parametrisk Design är verkligen ett kraftfullt sätt att dra nytta av datorkraften och låter dig arbeta avsevärt effektivare med hjälp av BIM och digitalisering i ett imponerande samspel. André Agi från LINK arkitektur berättar om Parametrisk Design och BIM. Rubriken är "Responsiv arkitektur - DNA av parametrisk design".

  Iterera BIM

  Med Parametrisk Design kompletterar du din BIM-modell med parametriska möjligheter genom att mata in förutsättningarna och kunders önskemål för ditt projekt och datorn spottar ur sig ger dig massor av alternativa designlösningar eller analyser, med direkt återkoppling som bygger på dina krav och regler och massor av erfarenheter från tidigare använd data.

  Tänk dig ett bostadsprojekt, där du skall bygga 350 lägenheter. Du vill att 40% skall vara 2:or, att 6 st 3:or skall ha balkong mot väster och att byggytan skall bebyggas till 80% samt att byggnadshöjden inte får överskrida 40 meter. Du kanske också har krav på att köken skall ligga mot norr i största möjliga utsträckning. Datorn börjar iterera fram massor av olika alternativ som skulle kunna passa ditt projekt. Datorn bygger alternativen på tidigare projekt och erfarenheter som du lärt upp den.