Nyhet 17 January 2020 Evolver konsoliderar den nordiska BIM-marknaden

17 januari 2020

Mariehamn/Helsingfors/Stockholm/Oslo

“Vi har under många år drömt om att ena krafterna kring BIM och Digitalisering i de Nordiska bolagen. Vi får nu en ännu starkare enhet som kan adressera kraven och förväntningarna på framtidens lösningar i byggindustrin. Vi blir en viktig kraft som aktivt arbetar mot öppna format, Open-BIM, i Norden. Tillsammans har vi en stor marknadsandel av de nordiska arkitektkontoren och ser en stor potential i att växa inom det området likväl som flera andra områden i byggindustrin genom denna kraftfulla konsolidering."


Grundarna av Nolliplan
Magnus Dulke, VD +46-70 344 64 24
Robert Priller, Ekonomichef +46-70 344 64 44
Patrik Mälarholm, Marknadschef +46-70 344 64 84