Nyhet 15 June 2020

Länge har fokus varit på att använda datorn till att generera streck på en ritning där ett av målen var att datorisera branschen men inte för den skull optimera och dra nyttan i den dator kraft vi har. Men nu är det dags att se framåt och med full kraft nyttja datorns kapacitet och din kunskap inom arkitektur och design.

Parametrisk Design, algoritmisk arkitektur kärt barn har många namn. Oavsett  är det en mycket intressant trend i branschen som verkligen drar nytta av dator kraften. Du matar in förutsättningarna och reglerna för ditt projekt och datorn spottar ur sig massor av alternativa designlösningar som bygger på dina regler och massor av erfarenhets data.