Nyhet 09 December 2019 Solibri-Vico-relationen är hjärtat i BIM-strategin. I Solibri kontrolleras kollisioner mellan olika byggelement, olika aktörer och olika intressen.

I Ulvsundaområdet, i det kvarter som tidigare härbärgerade Flygtekniska försöksanstalten (FFA), håller

just nu en byggnad i fyra plan samt en hall med inlagda entresoldelar på att uppföras. Fyravåningsdelen ska befolkas av Dahls huvudkontor och hallen ska innehålla tre butiker, samt lager och garage i en underliggande källare. Entresoldelarna ska inrymma butikernas kontorsdelar. Sammanlagd yta för byggnaden ligger på runt tjugotusen kvadratmeter. Arkitekt för projektet är Eppens arkitektur. Projektet påbörjades 2017 och besiktning är tänkt att kunna ske i december 2020.

Läs hela artikeln här »