Succeeding together

Om Nordic BIM Group

Nordic BIM Group är format utifrån Graphisoft Norge, Nolliplan i Sverige och M.A.D i Finland som enade sina krafter 2020. Med extra ordinär kunskap utvecklar vi och utbildar byggindustrin inom digitalisering med hjälp av BIM. Vi har en stor marknadsandel av arkitektkontoren i den Nordiska regionen men utvecklas ständigt inom flera segment. Vi arbetar aktivt för Open-BIM med öppna format så som IFC.

Vår mission

Vår mission är att skapa förutsättningarna för våra kunder att implementera en digital arbetsprocess, öka produktiviteten och skapa bättre arkitektur med en mer miljöoptimerad byggproduktion. Vi erbjuder unikt lokaliserade lösningar och tjänster för en enklare implementering i byggindustrin.​

Varmt välkommen att kontakta oss gärna om du har några frågor om oss som företag eller företagsgrupp.