Hitta risken, luften kollisionen i din tidsplan

Tidsplanering är mycket viktigt för att ett projekt skall bli lyckat. Oavsett om ni befinner er i tidiga skeden eller mitt under pågående byggproduktion kan en migrering och analys vara ett bra sätt att få ökad kontroll över tidplanen.


Migreringen

Då vi arbetar med plats- och lägesbaserad tidsplanering är det inte möjligt att importera en tidplan med ett klick. En lämplig platsindelning behöver skapas, där aktiviteterna placeras utifrån var och när de ska göras. Det är ofta möjligt att importera beskrivning, start, slut och varaktighet direkt men ett handarbete krävs för att genomföra migreringen.


Analysen

När migreringen är färdig påbörjas analysen. Granskning av aktiviteter per plats, flöden och rytm, buffertar och riskområden beskrivs. Nu skapas även filter för att presentera platser och aktiviteter på lämpligt sätt beroende på syfte.


Frågor vi försöker besvara;

 • Finns det glapp i tidplanen?
 • Var finns det kollisioner?
 • Var hittar vi riskområden?
 • Har aktiviteterna hanterats optimalt?
 • Har vi en god rytm?
 • Finns det "trasiga" cykler?
 • Har vi optimerat användandet av resurser (om underlag finns)?

Detta behöver vi på Vico

För att kunna migrera och analysera tidsplanerna behöver vi följande;

 • Tidplanen i originalformat (Plancon, MS Project, Primavera m.m).
 • Tidplanen utskriven till en PDF.
 • Beskrivningar av platsindelning (om det finns någon).
 • Ritningar; Planer, sektioner och elevationer.
 • Kontaktpersoner gällande tidplanen.
 • Ett eller flera möten för avstämning.

Kontakta oss så berättar vi mer.