En djupare presentation om våra mjukvaror och koncept! Bättre underlag för beslut för din organisation.

Fördjupning

Ibland kan det behövas en fördjupad genomgång, kanske en PoC (Proof of Concept). En kostnadsfri fördjupad presentation av produkter och mjukvaror som anpassats efter genomfört introduktionsmötet. Temat på presentationen anpassas efter kundens behov och kan gälla, kravställande, modellering & projektering, visualisering, mängdavtagning från modeller, kalkylering, tidsplanering mm. 

Vi visar ofta LIVE hur BIM våra verktyg kan användas, vi kan även presentera ditt projekt om ni förser oss med rätt underlag. Målet är att du skall få en bättre förståelse och underlag för beslut.

Några punkter vi brukar resonera kring på en introduktion är

  • Hur arbetar ni idag?
  • Hur fungerar branschen idag?
  • Vad är målet
  • Hur ser arbetsprocessen ut?
  • Hur fungerar verktygen - steg för steg?
  • Ev. LIVE visning
  • Vad är nästa steg?