Kom igång med att mängda och kalkylera med BIM!

Detta är en grundkurs i Vico Office. Under 2 dagar går vi igenom grunderna för att skapa en kalkyl och programmets funktioner. Vi går igenom förutsättningar med fokus på modellbaserad kalkyl, undersöker förändringar som sker med mängder och geometrier. Vi skapar en kalkyl från grunden och djupare in i kursen för vi en kostnadsuppdelning. Därefter analyseras kostnaderna och resultatet innan vi skickar olika kalkylrapporter,