Att fritt skapa en platsindelning utan att påverka projektörens arbete är avgörande för att lyckas med mängdavtagningen!

Tack vare LBS Managers unika funktion att kunna platsindela (etapp, trapphus, våning, lägenhet, rum osv) 3D/BIM modellerna på valfritt sätt skapas förutsättningar för att få ut mängderna platsindelade. OBS - det är också möjligt att platsindela mängderna på PDF-ritningen om de ligger på ett referensplan! Denna indelning ligger till grund för att automatiskt skapa platsindelade kalkyler, platsbaserade tidsplaner och inte minst platsindelade mängder för logistik och inköp. 


Detta medför att du kan ställa lägre krav på projektören som inte behöver klippa sönder sin 3D/BIM modell och behöver inte heller namnge objekten beroende på var de finns vilket sparar mycket tid och minskar riskerna för fel!