Kontrollera och säkerställ att kraven följs och att handlingarna stämmer överens.

Vi skall undvika onödiga problem på byggplatsen och säkerställa att det inte finns kollisioner. Hur vet vi att arkitektens ritningar stämmer överens med konstruktörens 3D/BIM modeller?


För att säkerställa högsta kvalitet i projekteringen behöver du ha koll på följande:

  • Spåra alla ändringar mellan samtliga ritningar, varje streck är viktigt.
  • Spåra alla ändringar mellan alla 3D modeller, vad har ändrats och varför?
  • Att utföra kollisionskontroller för varje disciplin och mellan de olika disciplinerna.
  • Att 2D ritningarna och 3D/BIM modellerna stämmer överens.
  • Säkerställa att namngivning av alla objekt är korrekta och konsekvent.
  • Säkerställa att objekten är korrekt modellerade så att rätt mängder kommer ut.

För att kunna besvara punkterna ovan behöver vi nya kraftfulla verktyg tillsammans med väl utvecklade arbetsprocesser. 


Vi erbjuder både mjukvaror och kurser för att ditt projekt skall samordnas på bästa sätt. Kontakta oss så berättar vi gärna mer.