Kursförfrågan

    Ju starkare BIM och digitalisering blir på marknaden desto mer kunskap behövs för implementering av nya verktyg och processer. Vi utvecklar kontinuerligt våra kurser för att vara anpassade efter marknadens behov.

    På våra kurser lär du dig använda mjukvarorna på ett pedagogiskt sätt och målet är att du skall få en god förståelse om hur de fungerar samt vad de kan användas till. Du skall efter genomförd kurs fått den kunskap du behöver för att själv kunna arbeta vidare proffesionellt. Kurserna följer en röd tråd, väl genomarbetat med erfarenhet från hundratals genomförda kurser.

    Ta mig till kursplaneringen