Är du säker på att du har rätt kunskap?

”ETTELVA har tagit hjälp av Nolliplan för att analysera företagets kompetensnivå i Archicad, vårt primära verktyg. Genom Nolliplans expertis så möjliggör denna analys att vi kan planera framtida satsningar och den ger oss värdefull information kring hur vi bör rikta vårt interna arbete kring våra digitala verktyg. Analysen ger oss också möjligheter att hitta var och hur vi kan effektivisera vår metodik för att fortsatt kunna leverera BIM på en hög nivå.”
Erik Björnhage på ETTELVA Arkitekter

Många av våra kunder ser ett starkt behov av att säkerställa den interna kunskapen i Archicad. Vi har därför utvecklat något vi kallar för kontinuerligt lärande. Vi har under många år utarbetat en kunskapsinventering där vi säkerställer kunskapsnivån hos varje användare och sammanställer detta tillsammans med ett kunskapslyft helt anpassat efter era behov och mål.

Tyvärr har vi sett att många stannar i utvecklingen och sin produktivitet över tid. Man kanske inte tar till sig de senaste verktygen och processerna och helt nya användare av produkten uppnår en högre produktivitet än de som använt produkten i många år. Detta vill vi ändra på och erbjuder er ett kunskapslyft som är beprövat och anpassat till våra användare.

80% av tiden
940x788 Arbetar möte webinar kurs
Många spenderar upp till 80% av sin tid med sitt BIM-verktyg
Det är viktigt att säkerställa sina kunskaper för att optimera sitt arbetssätt.

Vi har gjort studier som visar på att en projekterande arkitekt använder ca 80% av sin arbetstid till sitt projekteringsverktyg och då är det helt avgörande att hålla en hög produktivitet. Men det är också viktigt att hålla en jämn kvalitet i företaget så att man kan stötta varandra och fortsätta utvecklas.

Vi som leverantör arbetar dagligen med att lära oss mer om våra produkter, trender och nya lösningar. Vi förstår också att det kan vara svårt att hänga med i utvecklingen. Vårt mål är att överföra så mycket kunskap som möjligt på effektivaste sätt till våra användare.

Erfaren men låg produktivitet
Kunskapskurvan
Användare sedan länge betyder inte alltid hög produktivitet
Nya användare är ibland effektivare än någon som är erfaren.

Det är enkelt att förstå att Archicad 4.55 hade bråkdelen av de funktioner du idag hittar i den senaste versionen av Archicad. Det kan innebära att du som gick en grundkurs i Archicad 5.0 och sedan arbetat vidare kan ha planat ut din utvecklingskurva, något vi ofta ser hos våra användare. Ibland saknas till och med grundläggande kunskap vilket dramatiskt kan försämra produktiviteten. Det är enkelt att åtgärda kunskapsglappet och öka produktiviteten samt glädjen att arbeta i produkten.

Kunskapsinventering
940x788 BIM-poäng kunskapsinventering
Exempel på bedömning utifrån mål och kunskapsinventering.
Vilken kunskap har vi och vilka mål har vi?

Det första vi gör är att säkerställa vilka mål ni har som företag. Vill ni bli ännu bättre på visualisering, IFC-kommunikation, öka produktiviteten genom effektivare mallfiler, komma igång med Parametrisk Design, bli bättre på Teamwork eller BIMcloud eller kanske maximera produktiviteten i navigatorn? När vi har ett gemensamt mål gör vi en kunskapsinventering. 

Vi träffar varje användare och gör en intervju där personen får visa på sina kunskaper praktiskt och teoretiskt som vi sedan poängsätter. Vi gör stickprover för att säkerställa att man kan grundläggande funktioner men även kontrollera den bredare kunskapen.

Vi har har utformat ett poängsystem som enklare redovisar vilken nivå varje person befinner sig på vilket enkelt kan jämföras med vilken nivå man vill befinna sig på.

Sammanställning och förslag
940x788 Kunskapslyft genomgång
Vi går tillsammans igenom resultatet från kunskapsinventeringen
En rapport färdigställs och ett förslag presenteras.

Utifrån kunskapsinventeringen skriver vi en rapport som vi går igenom tillsammans. Här kan vi se vilken kunskap som finns i företaget och viken kunskap som saknas. Kanske är det någon person som kan mycket mer inom ett område som kan stötta andra?

Vi utformar ett förslag till kunskapslyft. Vissa personer kanske behöver gå en ordinarie grundkurs (vissa är tyvärr självlärda) medan andra behöver några timmars uppdatering. Vi presenterar även helt anpassade kurser för att säkerställa att ni uppnår era kunskapsmål inom företaget. 

Genomförande
940x788 Kurs kursledare kunskapsinventering
Archicad följer svensk standard och lokaliseringen ingår alltid
Nu börjar det roliga, nu lyfter vi kunskapen tillsammans!

Vi planerar tillsammans genomförandet av kunskapslyftet. Ibland tar det flera månader att hitta datum då många kanske sitter i projekt som behöver avslutas. Därför är det viktigt att vi tillsammans planerar och håller schemat för kunskapslyftet.

Efter det genomförda kunskapslyftet gör vi en uppföljning för att säkerställa kunskapen har implementerats. Om inte kan mindre kompletteringar göras för att säkerställ att alla "är med på tåget". 

20-25% effektivare
940x788 kunskapslyftet klart
Bilden visar en faktiskt ekonomisk jämförelse.
Resultatet låter inte vänta på sig...

Efter att ha genomfört kunskapslyft under många år har vi tydligt sett en produktivitetsökning bland våra användare. Vi har många användare som ser en produktivitetsökning med ca 20-25%!

Samtidigt har kunskapen ökat inom de områden där kunskap saknades. Det blir ett kunskapslyft som är unikt för er, era behov och vart ni står kunskapsmässigt.

 

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig