Ett integrerat arbetsflöde, ett Vico Office!

Återanvänd 2D-PDF och 3D/BIM för mängdning, kalkyl och planering. VICO låter dig integrera 2D ritningar och 3D/BIM modeller på ett unikt sätt för samordning. Du kan välja om du vill mängda direkt från 2D PDF-ritningar eller automatisk mängdavtagning från 3D/BIM modeller. Med den unika funktionen, platsindelning, kan du virtuellt klyva 2D PDF-er och 3D/BIM modeller så att du får ut mängder per plats (etapp, trapphus, våning, lägenhet, rum osv). 


Beklä sedan mängderna med kalkylrecept som innehåller allt från enhetspriser, recept, åtgångstal, spill, påslag ända ner på resurs- och artikelnivå. Skapa dina omkostnadskalkyler, nettokalkyler, tjänstemannakalkyler osv. 


Återanvänd sedan timmarna från din kalkyl och knyt dem till tidsplaneaktiviteten. De platsindelade mängderna driver sedan din tidsplan och du får automatiskt en 4D-simuliering. Rerussätt sedan din tidsplan och fortsätt med inköpsplanering och logistikplanering för att optimera ditt byggprojekt. 


Då allt är kopplat i en kedja kommer kalkylen, tidsplanen, resurserna osv uppdateras automatiskt när det kommer en ny BIM-modell och du ser direkt hur tid och kostand slår i ditt projekt utifrån ändringarna! Detta gör det även möjligt att börja arbeta med automatiserade processer.


Nedan kan du lära dig mer om VICO olika moduler. Kontakta oss så visar vi LIVE hur VICO fungerar. Kostnadsfritt kan vi även erbjuda PoC (proof of concept) där vi använder ditt projekt för att visa hur ni skulle kunna arbeta med VICO.


Nedan kan du läsa mer om de olika modulerna i VICO.