Steg för steg tillsammans mot tydliga mål.

Många genomför först pilotprojekt för att se hur tekniken fungerar och hur den kan tillämpas hos företaget och dess projekt. När dessa är slutförda är det dags att ta nästa strategiska steg, implementeringen.


När ni har bestämt er för att gå vidare med en implementering är det viktigt att ta rätt steg i rätt omfattning vid rätt tillfälle. Börja med att skapa en vision och utifrån denna utforma företagets strategi och handlingsplan.


Ni kan välja att implementera delar av en process eller hela samtidigt. Ställ rätt krav på projektören, kontrollera att kraven efter följs och återanvänd underlaget för kalkyl och planering.


Vi hjälper er att lägga upp en plan och en strategi för implementering av nya processer och rutiner. Vi går igenom allt från val av projekt, kompetens, kurser, budgetering, installation av mjukvaror m.m.


Kontakta oss så hjälper vi er med en lyckad implementering.