Svenska rapporter

Årligen skrivs det ett flertal avhandlingar och examensarbeten om BIM runt om i världen. Nedan följer ett utkast av svenska rapporter.