Tillbaka till event & webbinarium

Ti 30/03, 13:00-14:00

Parametrisk design i praktiken

Boka plats

Om eventet

För att kunna skapa relevant arkitektur och teknik behöver vi blir bra på att ställa rätt frågor. I en föränderlig värld har vi lärt oss att gårdagens lösningar ofta inte fungerar i dagens mer komplexa verklighet. Men inte heller gårdagens frågor hjälper oss att lösa morgondagens problem. Den arkitektur - de svar - som parametrisk design kan generera blir aldrig bättre än de frågor vi ställer.

Urban Design sociala posts 4

Bild: Planen visar en undersökning av en ny gång- och cykelbro över Hammarby kanal, där vi undersökt lutningen kontra hur stor del av landfästets gångvägar som måste fyllas upp för att klara det förhöjda brofästet.

Arkitektkontoret Urban Design har sedan starten 2001 undersökt hur komplicerade mixade program kan anpassas till en tät urban kontext. Själva frågeställandet är en viktig del av designarbetet. För om vi är ”inside the box” - hur ska vi då kunna ställa frågor och krav "outside the box"?

Helena Glantz är grundare och delägare till Urban Design och specialist på komplexa stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt. Hon vill ändra byggvärldens inställning från ”så kan vi inte göra” till ”kan vi göra så här?” Helena kommer att berätta hur Urban Design arbetar med olika typer av parametrisk design som ett undersökande verktyg och om hur samspelet mellan digitala och analoga arbetssätt används för att skapa innovativ arkitektur.

Urban Design sociala posts 3

Bild: BioEnergy CarbonCapture & Storage-anläggning på Värtaverket (BECCS). Med ny teknik kan man suga ut koldioxid ur rökgaserna, förvätska dem och skicka till Norge för lagring i berggrunden under havet. Fasaden är ett exempel på hur vi arbetar med parametriska verktyg för att studera form och transparens.

Presentatörer

William Imets

Försäljningsansvarig på Nolliplan

Linkedin

Helena Glantz

arkitekt SAR/MSA, partner på Urban Design

Linkedin

Fyll i formuläret för att boka din plats