Tillbaka till event & webbinarium

Ti 16/02, 13:00-14:00

Solibri LIVE

Boka plats

Om eventet

Solibri är marknadens bästa BIM-verktyg för att säkerställa kvalitén i dina projekt. Kraften och möjligheterna är svårt att presentera och förklara i text men vi tror det gör sig bra live på ett webbinarium eller på möten.

Att säkerställa kvalitén i BIM-projekten är helt avgörande och ger nya möjligheter jämfört med traditionell 2D-granskning. Självklart är det enkelt att samla alla dicipliner och dess BIM-modeller för att göra en geometrisk kontroll, kollisonskontroll, där Solibri automatiskt talar om vart det finns krockar och frågeställningar.

Men utöver det hittar du kraften att även kontrollera innehållet i BIM-modellerna! Du kan ställa en fråga till Solibri, t.ex om alla innerväggar har ett littera och Solibri sammanställer ev väggar som saknar eller har fel littera.

Vidare kan Solibri även kontrollera något vi kallar regler. En regel kan vara att alla innerväggar, IV3, måste ansluta till bjälklag. Det är varken en kollision eller informationskontroll men en viktig regel som måste uppfyllas för att projektet skall vara korrekt projekterat. Andra exempel är att du kan kontrollera att alla rum har numrerats eller att antalet parkeringsplatser är tillräckligt utifrån hur många lägenheter som finns i projektet osv.

Du kan snabbt sammanställa dessa och dela med dig av alla frågeställningar i rapporter eller via utbytesformatet BCF (BIM Collaboration File format). Då kan andra ta emot dessa frågor och ladda in dem i sitt BIM-verktyg där det skapas direktlänkar till varje enskilt ärende. Smart och effektivt.

När BIM-modellerna sedan håller önskad kvalité kan du göra mängdavtagning som kan används som underlag för beställning för byggproduktion.

Solibri gör detta arbete på ett mycket smart och effektivt sätt och vi visar dig hur på detta webbinarium. Vi visar hur du samordnar olika discipliner, utför kollisions- och informationsknotroller samt gör regelkontroller.

Presentatörer

Mattias Lundgren

Implementeringsledare på Nolliplan

Linkedin

Tomas Rönngren

Sales på Nolliplan

Linkedin

Agenda

  • Introduktion till Solibri
  • Svenskanpassningen
  • Inläsning av BIM-modeller
  • Visualisering, navigering och okulär rundvandring
  • Kollisions- och informationskontroll
  • Regelkontroller
  • BCF-kommunikation
  • Automatisering med autorun
  • Frågestund
  • Ta nästa steg, så kommer du igång

Fyll i formuläret för att boka din plats